Klimatmålet akut hotat

Både 2030-sekretariatet och Gröna Mobilister ser en sänkning av reduktionsplikten som ett hot mot klimatmålet eftersom en sådan åtgärd leder till ökade utsläpp. ”Regeringens logik är inte glasklar”, säger 2030-sekretariatet. ”Förslagen i budgetpropositionen kommer att leda till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om”, säger Gröna Mobilister.

Att regeringens logik inte är glasklar menar 2030-sekretariatet speglas av att mer pengar skjuts till för att skapa fler laddstationer samtidigt som elbilarna inte får något. Mer pengar till biogasproduktion, men inget till gasbilarna.
– Löften om att satsa mer på vardagsresandet, men minskade anslag för järnvägsunderhåll. Betoning av kostnadseffektiva styrmedel, men reduktionsplikt på lägsta möjliga nivå – trots att det är ett kostnadseffektivt styrmedel som också skapar gröna jobb i landet. Sammantaget är 2030-målet nu långt borta, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Även Gröna Mobilister konstaterar att klimatbonusen för elbilar tas bort samt att skatten ska sänkas på bensin och diesel. Ytterligare negativa budgetförslag är omfördelningen av medel från järnväg till allmän väg där järnvägsunderhållet sänks med 750 miljoner samtidigt som vägunderhållet ska öka med en miljard. Dessutom river regeringen upp det reformerade reseavdraget där även kollektivtrafikresenärer skulle få ta del av avdraget.

2030-sekretariatet är dock positiva till att regeringen behåller och utökar Klimatklivet, Industriklivet, och behåller men minskar Stadsmiljöavtalen.
– Det är viktigt att inte slänga ut sånt som fungerar bra, och finansiellt stöd som går till åtgärder med störst klimatnytta är kostnadseffektivt och hjälper Sverige att vara ett föregångsland för andra att ta efter, säger Mattias Goldmann.

Sammantaget bedömer Gröna Mobilister att det här leder till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om. Den nya regeringen har presenterat en budget som går direkt emot de uppsatta klimatmålen för transportsektorn.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar.
– Det är väldigt olyckligt att regeringen med den här budgeten försvårar för hushåll, konsumenter och kommuner att ställa om till att bli hållbara mobilister. Den här budgeten tvingar många att stanna kvar som fossilberoende bilister. Även de som inte vill.

Avslutningsvis uppmanar 2030-sekretariatet nu riksdagen att besinna sig åtminstone gällande snabbavvecklingen av bonusen för el- och gasbilar, reduktionspliktens nedmontering och reseavdragets ensidiga gynnande av bilresor, och står till förfogande för konkreta förslag på hur 2030-målet nås på kostnadseffektivast möjliga sätt.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-15 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Budgetförslag Gröna Mobilister Klimatmål Regeringen