Foto: Riksdagen. Foto: Riksdagen.

Ändringar i ellagen och däckmärkningsförordningen

I lagrådsremissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller bland annat leverans av el och balansansvar. Även regler om aggregeringstjänster föreslås för att möjliggöra för elanvändare att anpassa förbrukningen utifrån olika marknadssignaler.

Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Vill du läsa lagrådsremissen, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-29 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Däckmärkningsförordningen Ellagen Regeringen Riksdagen