Transportföretagen kritisk till Arbetsförmedlingens beslut: ”Olyckligt”

”Ett djupt olyckligt beslut”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning hos Transportföretagen med anledning av att Arbetsförmedlingen nyligen beslutade att inte utnyttja möjligheten att förlänga arbetsmarknadsutbildningarna på flera orter riktade till blivande buss- och lastbilsförare samtidigt som bristen på förare är lika stor som tidigare.

– Buss- och godstransportbranscherna har fortfarande stora svårigheter att hitta tillräckligt många bussförare. Svårigheterna är inte unika för dessa branscher då företag i princip hela näringslivet vittnar om utmaningar att hitta kompetent personal, tillägger Caj Louma.

– En god tillgång till buss- och lastbilsförare förutsätter välfungerande arbetsmarknadsutbildningar och en regional/lokal vuxenutbildning som tillhandahåller utbildningsplatser som svarar mot branschens behov. För vuxenutbildningens del har vi en situation i Sverige där en majoritet av de offentliga utbildningssatsningarna går till vård, skola och omsorg.

Transportföretagen har vid flera tillfällen – såväl i samarbete med Svenskt Näringsliv som tillsammans med andra delar av näringslivet – framfört denna obalans till ledande politiker.

Förhoppningen är att den kommande regeringen ska korrigera den skeva fördelningen av utbildningsplatser.
– Signalvärdet att Arbetsförmedlingen tar sådana beslut utan att samverka med branscherna är oroväckande. Man bör i stället stärka dialogen för att få en bättre förståelse för behoven, säger Louma.

– Det måste därför skapas en bättre löpande kommunikation mellan myndigheten och de olika branscherna.

Han framhåller att Transportföretagen vill se en ökning av antalet rekryteringsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi, det vill säga utbildningar där anställande företag kan vara delaktig i urvalsprocessen och i utbildningsfasen.

I övrigt vill Transportföretagen:
• Att antalet platser inom den regionala vuxenutbildningen måste bättre motsvara bussbranschens behov
• Att man möjliggör CSN-lån för körkortstagande kopplat till behörighet D och DE
• Att man tar bort regeln som begränsar unga förares möjligheter att köra linjetrafik som överstiger 50 km. Det skulle på allvar möjliggöra bussförarutbildningar på gymnasiet.
• Att man sänker körkortsåldern även för unga förare som väljer andra utbildningsvägar än gymnasiet.

– Låt oss utveckla det vidare framöver, tillägger Caj Louma.

Caroline Albing Schweitz, sektionschef på arbetsförmedlingen förklarar att myndighetens samlade bedömning är att de uppskattade volymer av utbildning som gjordes inför upphandlingen 2021 gjordes utifrån rådande läge och den kunskap som då fanns.
– Men vi har idag en god arbetsmarknad som gör att nuläget ser väsentligt annorlunda ut än som kunnat förutspår, säger Caroline.

– Det är därför rimligt att avveckla dessa avtal om arbetsmarknadsutbildningar inom vissa områden där behoven förändrats.

I beslutet påpekas att avstå förlängning ger myndigheten en möjlighet att upphandla på mer uppdaterade volymberäkningar och med nya förkunskapskrav som bättre anpassats till sökandesammansättningen. Man menar också att antalet utbildningsplatser inte utnyttjats tillräckligt.

Nerläggningen sker samtidigt som även bristen på bussförare i landet är mycket stor.
– Ett systemfel, menar bussoperatören Nobinas kommunikationschef David Erixon.

– Enbart vi i bussbranschen saknar omkring 5 000 bussförare för det här året och då möts vi av en arbetsförmedling som lägger ner utbildningar, tillägger han.

Bristen på lastbilsförare i Sverige bedöms vara ungefär lika stor.

Fakta:

Utbildningen Yrkesförare Lastbil förlängs med ytterligare tolv månader i
följande orter:
Luleå, Östersund, Gävle, Hudiksvall, Karlstad, Uppsala,
Eskilstuna, Nyköping, Stockholm, Uddevalla/Trollhättan, Skövde, Göteborg,
Falkenberg, Jönköping, Linköping, Oskarshamn, Karlskrona, Kristianstad,
Helsingborg och Malmö.

Medan de inte förlängs i:
Gällivare, Umeå, Sundsvall, Falun, Örebro, Västerås och Växjö.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-18 13:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsförmedlingen Transportföretagen Utbildning