Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

Myndigheterna lägger i en ny rapport tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och myndigheterna har redan påbörjat arbetet med fyra av dem.

Energimyndigheten ser ett behov av att förstärka satsningar inom kompetensförsörjning, forskning och innovation för näringsliv, akademi och offentlig sektor.
– Insatserna för svensk konkurrenskraftig forskning behöver stärkas för att snabbt omsätta nya hållbara lösningar till marknad. Jag hoppas att regeringen skyndsamt beslutar om våra förslag. Vi vill bland annat fortsätta samverka proaktivt kring policyutveckling. Våra egna åtaganden har vi redan börjat med. säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Sverige har styrkeområden inom fordonsindustrin, battericelltillverkning och återvinning, automation, tillverkning och gruvindustri samt tillhörande konkurrenskraftig forskning. För att ta tillvara på dessa möjligheter behöver arbetet intensifieras

Den kommande batteriförordningen på EU-nivå är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar batterivärdekedja.
– Vår gemensamma rapport visar att fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Läs mer här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-18 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Battericellstillverkning Batterivärdekedja Energimyndigheten Fordonsindustrin Hållbarhet Naturvårdsverket