Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen. Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Tidöavtalet kan vara bra för transportsektorn

Tidöavtalet kan skapa rätt förutsättningar för en balanserad och påskyndad omställning av transportsektorn, säger Transportföretagen. När Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna presenterade Tidöavtalet, pekar man ut en riktning flr Sverige som tar sikte på fossilfri elektrifiering och där flera av transportsektorns inspel har tillgodosetts.

För transportsektorns vidkommande konstaterar Transportföretagen att det presenteras satsningar på att stärka elsystemet, på en utbyggnad av laddinfrastruktur för såväl lätt s​om tung trafik och ett fokus på balanserad omställning som också stödjer konkurrenskraften. Under presentationen meddelade Ulf Kristersson vidare att reduktionsplikten kommer att sänkas till EU:s lägsta nivå.

Det konstateras att avtalet innehåller flera viktiga åtgärder för klimat och hållbarhet.
– För vår sektor betyder det att en balanserad omställning kan möjliggöras. Vi är särskilt glada över att vi har ett fortsatt fokus på målet netto noll 2045, det vill säga att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och att reduktionsplikten görs mer konkurrenskraftig, säger Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef hos Transportföretagen.

Att flera av transportsektorns viktiga frågor adresseras i avtalet krattar också vägen mot framtiden, menar Tina Thorsell.
– Transportnäringen har länge varit fokuserad på omställningen som just nu pågår. Flaskhalsen har varit statens senfärdighet. Att våra frågor nu uppmärksammas är bra både för vår sektor och för samhället i stort. Det innebär exempelvis ett ökat fokus på elektrifiering och laddinfrastruktur. Om staten investerar innebär det också att omställningen kan öka i hastighet. Nu är det otroligt viktigt att fortsätta bevaka och påverka utformningen på de förslag som kommer presenteras, avslutar Tina Thorsell.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-17 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Nettoutskäpp Reduktionsplikt Tidöavtalet Tina Thorsell Transportföretagen Transportsektorn