Widriksson har fått förtroendet att leverera vitvaror i Stockholm och Uppsala.   Widriksson har fått förtroendet att leverera vitvaror i Stockholm och Uppsala.

Skanlog väljer Widriksson Logistik

Widriksson Logistik tecknar nytt avtal med danska Skanlog och får förtroendet att leverera vitvaror i Stockholm och Uppsala. Uppdraget ställer särskilt höga krav på varsam hantering av godset.

Skanlog är en danskägt 3PL-företag med terminal i Eskilstuna varifrån vitvaror för Tretti och Whiteaway distribueras till konsumenter i Stockholm och Uppsala. Skanlog är en av de ledande aktörerna inom vitvarulogistik på den nordiska marknaden som genom sitt nätverk på ett effektivt sätt kan erbjuda sina kunder både företagsleveranser och privatleveranser i hela Norden.

I det här uppdraget ställs särskilda kvalitetskrav. Vid varje leverans ska chaufförerna fotografera godset och eventuella avvikelser dokumenteras. Det är av yttersta vikt att godset inte skadas. Utöver det ska tidsfönster hållas noga och emballaget ska alltid vara helt, rent och fint. Widriksson tar också hand om returer och forslar bort begagnade vitvaror som en del i uppdraget.

Uppdraget bygger på att Skanlog levererar vitvaror till Widrikssons terminal i Västberga varifrån Widriksson levererar vidare till kunder i Stockholm och Uppsala. Uppdraget omfattar cirka 120 sändningar varje vardag, varav cirka 15 procent ska bäras in till kund och resten är så kallade trottoarleveranser. För gods över 90 kilo kommer i vissa fall tvåmansinbärning bli aktuellt.

Widriksson planerar att använda fem C-fordon för uppdraget som blir en integrerad del av terminalflödet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-24 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Didriksson Godstransport Lager Logistik Skanlog Vitvarulogistik Vitvarutransport