Det är trångt på många av landets rastplatser. Att parkeringsmöjligheterna längs vägarna "grävs bort" är vanligt idag, som till exempel den här utmed riksväg 24 i Skåne, vilket sannolikt bidrar till att trängseln på de större uppställningsplatserna ökar. Foto: Göran Rosengren, arkiv Det är trångt på många av landets rastplatser. Att parkeringsmöjligheterna längs vägarna "grävs bort" är vanligt idag, som till exempel den här utmed riksväg 24 i Skåne, vilket sannolikt bidrar till att trängseln på de större uppställningsplatserna ökar. Foto: Göran Rosengren, arkiv

M Sverige kräver tryggare rastplatser

Bristen på trygga rastplatser är ett stort problem i trafiken. Nästan varannan bilist, 45 procent, känner otrygghet inför att stanna på rastplats under kvällstid. Ett inte helt okänt faktum är att även många yrkeschaufförer upplever otrygghet vid rastplatserna.
Nu vill Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige, se ökade trygghetssatsningar.

– En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare. Trötthet är en bidragande orsak i uppåt 40 procent av alla olyckor. Trygga rastplatser som möjliggör pauser längs vägen är därför avgörande för trafiksäkerheten, säger Caroline Drabe.

Riksförbundet M Sverige menar att ett av problemen är tillgängligheten.
– Antalet rast- och uppställningsplatser måste öka eftersom det är trångt på många håll. Åtskilliga rastplatser är fyllda av lastbilar vilket gör att bilister antingen inte kan parkera eller känner sig för otrygga för att stanna.

En hög andel av de befintliga rastplatserna behöver dessutom trygghetsförbättras. Trafikverket har identifierat 125 prioriterade platser utmed stamvägnätet med behov av kompletteringar i form av utökad belysning, närvarostyrd belysning och avskärmning.

– Det behövs åtgärder för att göra rastplatserna tryggare. Det handlar om åtgärder gällande infrastruktur, belysning och kameraövervakning. Att platserna är välskötta och städade ökar den upplevda tryggheten. En tydligare polisiär närvaro på vägarna krävs för att minska den brottslighet som förekommer på rast- och uppställningsplatser, säger Caroline Drabe.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-04 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö M Sverige rastplatser