Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Framåt för grön gas i energikrisens kölvatten

Världens energikris har ökat intresset för alternativ med låga utsläpp. I International Energy Agency (IEA) nya rapport kan man läsa att väldigt många rörledningsprojekt lanseras, men att bara en liten del av dessa har börjat byggas.

Rapporten ger vid handen att elektrolysmetoden som är relaterad till vätgasproduktion antas växa kraftigt och det dyker upp pilotprojekt i applikationer som är relaterade till exempelvis transporter och stålproduktion.

IEA:s rapport menar att det är bara att man skrapar endast på ytan av vätgasens faktiska potential som, enligt IEA och experterna, kräver starkare politiskt stöd än vad som är fallet för närvarande.

Finlands energimyndighets översyn av vätgasen visar att den globala elektrolyskapaciteten till 2025 behöver en sexfaldig ökning av tekniken under övergången till ren energi. En nödvändighet för produktion av vätgas med låga utsläpp och förnybar el.

Produktionen av vätgas med låga utsläpp under 2021 var mindre än en miljon ton och det mesta av detta kom från fossilbränsleanläggningar varav en del har koldioxidavskiljning, lagring och utnyttjande.

Under samma period nådde efterfrågan globalt på vätgas ett nytt rekord på 94 miljoner ton. En ökning av efterfrågan med 3 ton 2019. Bristen på vätgas täcktes med hjälp av väte som var tillverkat av fossila bränslen utan teknik med koldioxidavskiljning.

Under 2021 steg efterfrågan på nya metoder med 60 procent, men det renderade i en ökning på endast 40 000 ton.

Vätgasbaserade bränslen och vätgas kan endast bidra till klimatåtgärder och energisäkerhet om produktionen sker med ren energi. Inom områden som långväga transporter och tung industri kan utsläppen minskas då de tränger undan fossila bränslen.

IEA:s rapport täcker inte bara den globala väteproduktionen utan även hur industrin har utvecklats inom bland annat infrastrukturutveckling, handel, reglering och innovation. Rapporten fokuserar på hur beslutsfattare kan få hjälp med att locka till sig investeringar och hur man underlättar för införandet av vätgasteknik vilket skapar efterfrågan på vätgas och vätgasbaserade bränslen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-03 12:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrolysmetod Grön Gas IEA Klimatomställning Miljö Vätgas