Tyskland i topp – vart fjärde paket går i retur

I Tyskland returneras det flest internetbeställningar i hela Europa. Miljöpåverkan är kraftigt underskattad. En studie från universitetet i Bamberg ger exakta siffror.

Vi har tidigare publicerat en artikel om den ohållbara returkarusellen. Nu bekräftar en tysk undersäkning att Tyskland leder ”ligan” av returförsändelser då nästan vart fjärde paket i onlinehandeln i Tyskland, med modeartiklar som de främsta drivkrafterna, returneras.

En studie av forskargruppen Returns Management vid universitetet i Bamberg, för vilken data från hela Europa jämfördes, visade att det fanns nästan 530 miljoner returer med cirka 1,3 miljarder artiklar 2021.

En studie av forskargruppen Returns Management vid universitetet i Bamberg för vilken data från hela Europa jämfördes, visade att det fanns nästan 530 miljoner returer med cirka 1,3 miljarder artiklar 2021. Miljöpåverkan är nästan dubbelt så hög som tidigare antagits och motsvarar uppskattningsvis 5,3 miljarder bilkilometer eller cirka 795 000 ton CO2 för Tyskland år 2021.

I den omfattande studien deltog 411 näthandlare som tillsammans genererade en e-handelsförsäljning på nästan 60 miljarder euro. Dessa försändelser var ansvariga för att skicka och returnera 1,25 miljarder paket under 2020. Studien angav att klimatavtrycket per returnerad vara skulle vara cirka 1 500 gram CO2-ekvivalenter, tidigare antog forskargruppen att det var 850 gram.

”Vad som är nästan mer anmärkningsvärt är dock att mer än 80 procent av de tillfrågade näthandlarna inte registrerar det ekologiska klimatavtrycket alls”, säger forskargruppens chef Björn Asdecker. Ytterligare 15 procent var oförmögna eller ovilliga att ge någon information. Mindre än 5 procent mäter avkastningens koldioxidavtryck. I tysk onlinehandel kasserades 1,3 procent av varorna som returnerades direkt av återförsäljaren. ”Den låga relativa andelen ska inte dölja det faktum att det i absoluta tal kasserades flera miljoner returnerade föremål 2021”, påpekar Asdecker i Eurotransport

Enligt studien kan det finnas tre skäl till varför Tyskland har de högsta avkastningsnivåerna
– Många tyskar beställer varor på konto (28,8 procent), vilket leder till högre retursiffror (fakturahandeln i övriga EU är 9,9 procent).
– Tyska onlineåterförsäljare ger mycket liberala returregler. Den genomsnittliga returtiden i urvalet är 51,7 dagar jämfört med övriga EU som ligger på 28.1 dagar.
– I Tyskland är returer vanligtvis gratis vilket bekräftats av 88,7 procent av de tillfrågade näthandlarna (gratis returer i resten av EU: 52,4 procent).

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-09 11:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Fri frakt Gratis Transport Klimatavtryck Näthandel Returpaket