Ett av de fordon som fick nya registreringsskyltar för 50 år sedan. Bildkälla: Örebro läns museum / Örebro kurirens fotosamlingar Ett av de fordon som fick nya registreringsskyltar för 50 år sedan. Bildkälla: Örebro läns museum / Örebro kurirens fotosamlingar

Den moderna registreringsskylten fyller 50 år

I höst är det 50 år sedan länsbokstaven försvann från nummerplåten och dagens system med tre bokstäver och tre siffror infördes. Cirka tre miljoner fordon började utrustas med nya registreringsskyltar under 1972. Först ut var bilarna i Uppsala län.

Det är mer än hundra år sedan det började föras register över fordon i Sverige. De gamla registreringsnumren byggde på länsbokstaven i det län fordonsägaren hade sin hemvist samt ett löpnummer. Flyttade man till ett annat län fick man registrera om fordonet i det nya länet med ett nytt registreringsnummer som följd.

Sverige hade vid denna tid 24 olika bilregister och vid tidigt 70-tal beslutades att ett nytt enhetligt system för registreringsnummer skulle byggas upp och föras med ny modern datateknik. Registreringsbeteckningen i det nya systemet skulle bildas av tre bokstäver och tre siffror utan hemortsanknytning.

Avskaffandet av det gamla systemet bedömdes öka registerkvaliteten och ge förbättrad kontroll över fordonsbeståndet.
– Den tidigare hanteringen var helt manuell. För varje fordon fanns ett registerkort och förändringar fördes in för hand på dessa. Övergången till ett datorbaserat register innebar en stor effektivisering. En fascinerande reflektion är att en mobiltelefon idag har mer kapacitet än vad som fanns i hela datasystemet 1972 när övergången skedde, säger Christofer Kärrdahl, strateg på Transportstyrelsen.

Uppsala län var först ut under andra halvan av 1972 och följdes därefter av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Överföringen skedde via manuell inmatning och först vid utgången av 1973 var alla läns fordon överförda till det nya registret.

2019 genomfördes den senaste förändringen på skylttemat. Från och med då kan det sista tecknet i registreringsnumret också vara en bokstav. Förändringen infördes på grund av att antalet registreringsnummer började ta slut. Det ursprungliga upplägget innebar cirka 12 miljoner tillgängliga kombinationer. Bokstav som sista tecken innebar att ytterligare 27 miljoner kombinationer blev tillgängliga för registrering.

Idag finns totalt 11,9 miljoner registrerade fordon i vägtrafikregistret.
— År 1972 fanns det cirka 2,9 miljoner fordon och man var nog rätt säkra vid övergången på att tillgängliga registreringsnummer skulle räcka för alltid. Det tog 48 år men till sist nådde vi vägs ände även där och en ändring behövde komma till. Hur länge vi kommer klara oss med den nya strukturen på registreringsnummer återstår att se, men det bör räcka länge, säger Christofer Kärrdahl.

Andra stora skylthändelser

Under åren har det skett vissa förändringar kring registreringsskyltarna. Här är några exempel:

1972 Nytt registreringsnummersystem
1974 Kontrollmärket införs
1977 Speciell mindre registreringsskylt för motorcyklar
1988 Personlig skylt och blå registreringsskylt för beskickningsfordon (diplomatfordon)
1990 Gula registreringsskylt för taxifordon
1997 Kontrollmärket får skrapfunktion
2001 Röd registreringsskylt för tillfälligt registrerade fordon
2003 Registreringsskylt med EU-symbol blir möjligt
2010 Kontrollmärket avskaffas
2014 Registreringsskylt utan EU-symbol avskaffas
2016 Orange registreringsskylt för tävlingsfordon
2019 Sista tecknet kan vara en siffra eller en bokstav.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-22 08:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Jubileum Registreringsskylt Transportstyrelsen