Bussförare ”värstingar” i Folksams hastighetsmätningar

När M Sverige mätte hastigheter utanför skolor kunde man konstatera att busschaufförerna var ”minst dåliga på att hålla hastigheten”. Enligt M Sverige körde ”bara” 31 procent fört fort.
Folksams undersökning pekar åt rakt motsatt håll. Enligt försäkringsbolaget körde hela 80 procent av bussförarna över gällande hastighetsgräns.

Drygt 5 000 fordons hastigheter har i Folksams studie mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar olika biltyper med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar.

I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna 9,7 kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar mer än en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en fortsatt hög av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer, och särskilt bland tung trafik. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Jämför man överträdelserna utanför skolor med resterande 30-vägar var det mindre andel överträdelser utanför skolorna i årets mätning jämfört med 2021 (75 procent jämfört med 86 procent) och lägre överträdelsehastighet (6,1 jämfört med 10,1 km/h).

För tung trafik var hela 79 procent av mätningarna över hastighetsbegränsningen. Busstrafiken hade en genomsnittlig överträdelsehastighet på 4,1 km/h och för lastbilarna 5,4 km/h.

– Vi har utfört den här typen av tester i fem år, dessvärre ser vi ingen förbättring – snarare tvärtom. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030, säger Anders Kullgren.

Folksam ger avslutningsvis en rad tips om hur andelen fortkörningar kan minskas:

  • Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
  • En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
  • Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
  • Rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Läs även:

Inför skolstart: Varannan kör för fort utanför skolorna

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-18 09:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Folksam Hastighetsöverträdelse M Sverige Trafiksäkerhet