Inför skolstart: Varannan kör för fort utanför skolorna

49 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 18 grundskolor på 16 orter över hela landet. Mätningarna genomfördes vid skoldagens början mellan klockan 07:30 och 08:30 under veckorna 20–22.

– Det är olustigt att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Polisen bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 3 943 fordonsobservationer utanför grundskolor. Sammanställningen visar att 50 procent av personbilarna och 54 procent av lastbilarna framfördes för snabbt.

Minst dåliga på att hålla hastigheten var busschaufförerna, där 31 procent körde fört fort, medan hela 68 procent av alla taxichaufförer körde fortare än laglig maxhastighet.

Högsta uppmätta hastighet var 81 km/h.
– Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna. Det handlar om att fysiskt tvinga ned hastigheterna med hjälp av bland annat gupp, chikaner och falluckor. Gående bör också separeras från bilar så långt det är möjligt. Sådana åtgärder minskar risken för allvarliga olyckor.

Hastigheten måste vara låg utanför skolor och speciellt utanför sådana som de yngsta barnen går i. Detta eftersom hastigheten är den viktigaste faktorn som påverkar hur allvarlig en olycka blir.
– Risken att en fotgängare eller cyklist upptäcks för sent, liksom risken att denne skadas är låg när föraren håller 30 km/h. Men vid hastigheter över 40km/h ökar risken för död eller allvarliga skador markant.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-15 09:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Fortkörning M Sverige Trafiksäkerhet