Sverige drar in på vägunderhållet – England snabbar på sitt

Medan Sverige drar ner på vägunderhållet på grund av bland annat ökade omkostnader för asfalt, gör Storbritannien tvärtom. De skyndar på underhållet vilket välkomnas av transportindustrin även om motorvägar stängs av under längre tider.

Transportörer gav den här veckan tummen upp för National Highways planer på att stänga motorvägar och A-vägar i upp till två veckor för att påskynda vägarbeten.

Andra åtgärder som meddelades denna vecka av National Highways inkluderar en ökning av användningen av den högre hastighetsgränsen på 60 mph (motsvarande cirka 96 km/h) förbi arbetsplatser, tydligare meddelanden för förare, effektivare omledningsrutter och en upprensing av avfall från vägkanterna.

National Highways sade att införandet av fullständiga avstängningar av motorvägar och A-vägar kommer att tillåta vägarbeten att slutföras ”relativt snabbt som ett alternativ till månader eller till och med år av partiella avstängningar”.

Planerna är utformade för att minska kostnader och utsläpp, förbättra säkerheten och minimera påverkan på det lokala samhällen och förare som orsakas av större vägarbeten. Projektledare uppmanas att tänka extra på tillvägagångssättet som en del av planeringen för kommande program.

Vissa åtgärder används redan i ett begränsat antal system, avslöjade National Highways, inklusive byggandet av en ny bro över M42, utfört under julperioderna 2021 och igen under julperioden 2022 när trafiken är som lättast. ”Detta är ett alternativ till 18 månaders körfältsavstängningar, smala körfält och hastighetsbegränsningar tillsammans med mer än 100 avstängningar över natten”, förklarade National Highways.

Planer utarbetas också för att slutföra stora förbättringar av A47/A11-korsningen utanför Norwich genom en hela nio dagars stängning och ett begränsat antal övernattningsstängningar med ”innovativa” byggmetoder utanför anläggningen, säger NH. ”Det skulle vara ett alternativ till nästan tre år av körfältsavstängningar, motflöden och en hastighetsgräns på 30 mph (cirka 50 km/h),” tillade National Highways.

Men fullständiga vägavstängningar, normalt i högst två veckor, kommer att förbli undantaget snarare än normen, sade företaget. De pekade på arbeten mellan två korsningar på M53 där rutinmässigt cykliskt underhåll och reaktiva arbeten grupperades, vilket minskade arbetsstyrkans exponering för rörlig trafik med 5 000 tim

Laura Baker, National Highways kundtjänstchef för stora projekt, sade att ”långvariga vägarbeten kan vara stressande för förare och delokala samhällena varför vi är fast beslutna att utforska andra sätt att ytterligare minimera påverkan.” Hon tillade att lokala samhällen kommer att rådfrågas innan någon fullständig stängning.

Kate Jennings, policychef på Logistics UK, sade: ”Logistikoperatörer är livsnerven i den brittiska ekonomin och för att stödja industrin effektivt måste de tillhandahålla effektiva leveranser i rätt tid. Nätverksstörningar påverkar deras förmåga att leverera den bästa servicen till sina kunder, så Logistics UK välkomnar dagens tillkännagivande.”

Kate Jennings avslutar med att ”Varje minut räknas när transporter behöver ansluta till bland annat ett avgående flygplan, så att ha ett pålitligt och effektivt strategiskt ruttnätverk är absolut avgörande.” Detta skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-21 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Asfalt National Highways Svevia Trafikverket Vägavstängning Vägunderhåll