Scanias delårsrapport sammanfattar en turbulent omvärld

Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter det turbulenta omvärldsläget. Till osäkerheten bidrar också en stigande inflation och höjda räntor. Trots det är den ekonomiska aktiviteten ändå hög.

Det är inte endast krig som påverkar företagen, det pågår även en klimatomställning som inom många områden kan skapa en osäkerhet och bidra till att exempelvis fler väntar med att beställa nya fordon. Kommentarerna till delårsrapporten sammanfattar det som pågår i världen och hur det påverkar bland annat fordonstillverkningen.

Scanias vd Christian Levin kommenterar delårsrapporten: ”Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter det turbulenta omvärldsläget. Till osäkerheten bidrar också en stigande inflation och höjda räntor. Trots det är den ekonomiska aktiviteten ändå hög. Vi ser det både i efterfrågan på våra lösningar men även i nyttjandet av den befintliga fordonsflottan.”

Han fortsätter: ”Liksom under första kvartalet speglas emellertid inte den starka efterfrågan i orderingången. Med redan stora orderböcker och långa leveranstider på grund av komponentbrist och omställningen till vårt nya drivlineprogram i produktion har vi varit fortsatt restriktiva i orderläggningen. Den globala komponentbristen har hållit i sig men lättade något mot slutet av andra kvartalet. Vi ser också att våra ansträngningar att hitta lösningar genom hela leveranskedjan för att uppnå ett mer stabiliserat flöde har gradvis förbättrat produktionen, även om utgående transportkapacitet har blivit alltmer utmanande under andra kvartalet.

Under det andra kvartalet minskade lastbilsleveranserna med 25 procent medan bussleveranserna ökade med 36 procent. Inom affärsområdet Power Solutions ökade leveranserna med 13 procent. Serviceaffären går fortsatt starkt och intäkterna i lokal valuta ökade med 13 procent. Inom Financial Services är den underliggande verksamheten stark. Såväl våra fordonsrelaterade som finansiella tjänster bidrar till att balansera lönsamheten i perioder av lägre fordonsleveranser.

Scanias resultat påverkades negativt av lägre fordonsvolymer, ökade priser på insatsvaror och sämre kapacitetsutnyttjande i produktion som en konsekvens av komponentbristen. Resultatet har också påverkats negativt av omvärderade tillgångar och reserver för osäkra fordringar som gjorts med anledning av utvecklingen i Ukraina och Ryssland.

I Ukraina är vår verksamhet i full gång med alla verkstäder förutom två öppna för kunder. Nyligen invigdes en ny Scaniaverkstad utanför Kiev. Att vi finns på plats för att stödja det ukrainska samhället med transporter och logistik känns oerhört viktigt.

Trots svåra omständigheter fortsätter vi att driva omställningen. I linje med vår elektrifieringsplan, där minst en ny elektrisk fordonsapplikation ska introduceras årligen, lanserade vi nyligen kompletta, BEV-baserade lösningar för regional drift. Därmed öppnas möjligheter att köra elektriska lastbilar för en mängd olika kunder i transportindustrins ekosystem.

Det som banar väg för de kommande introduktionerna i vår elektrifieringsplan är de lärdomar vi får genom nära utvecklingssamarbeten ihop med några av våra mest innovativa kunder. I Bolidens gruvor har nu den 74-ton tunga batterilastbilen tagits i drift, likaså SCA:s batteridrivna lastbil för timmertransporter med kapacitet för totalvikt på 80 ton.

Andra kvartalet utgjorde också startpunkten för ett partnerskap för produktutveckling ihop med Einride, det svenska transport- och teknikföretaget som erbjuder digitala, elektriska och autonoma fraktlösningar. Med 110 lastbilar är det den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för Scania i Europa.

För de transportuppdrag där förbränningsmotorn fortfarande är den bästa eller enda lösningen har vår nya Scania Super bevisat sig. Både med utnämningen ”Green Truck” och även som vinnare i det tyska jämförande 1000-punkts testet. Fina bevis på Scanias styrkeposition och det kundvärde vi levererar med våra lösningar.”

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-29 09:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Delårsrapport Einride Elektrifieringsplan Fossilfria transporter Klimatomställning Lastbilstillverkning Scania Ukraina