REARQ: ”Smart mjukvara gör det lönsamt att konvertera”

Eldrift, gasdrift eller HVO-drift, valen är många eftersom fordons- och transportindustrin är mitt i en omställning till fossilfritt. Mathem har valt att konvertera ett fordon från diesel till eldrift, men hur går det med lastvikten och är det i längden lönsamt. Det frågar vi REARQ som konverterat Mathems fordon.

Nyligen berättade vi om att Mathem konverterat ett dieselfordon till 100 procent eldrift. För konverteringen står REARQ. Till Mathem ställde vi frågan om konverterade fordon fortfarande kommer att kunna lasta det lilla 3,5-tonsfordon får lasta.

Mathem säger att omställning kräver en stark vilja och nära samarbete varför projektet är lärorikt och utvecklande för båda parter. När det gäller vikten lyfter man att det som tas ut ur fordonet också väger en hel del och innan fordonet tas i drift, ska det vägas in så att det inte ska riskeras överlastas.

Vad säger REARQ om vikterna och konverteringen?
– När vi konverterar lätta lastbilar från dieseldrift till 100 procent eldrift är lastvikten en viktig faktor att ha koll på. Mycket av det vi plockar ur den ursprungliga drivlinan, inklusive motor, växellåda, tankar och annat, kompenserar för det som ingår i den nya elektriska drivlinan, säger REARQ.
Beroende på hur många batterier som sätts in, kommer olika lastvikter att nås.

När man tar steget och elektrifierar sin fordonsflotta är det dock fler parametrar utöver lastvikten som behöver tas hänsyn till för att resan ska bli framgångsrik. En fördel som elektrifierade fordon har i jämförelse med traditionella är ju att de operativa kostnaderna ofta halveras.
– Planeringen av logistiken blir alltså mer komplex då nya faktorer introduceras, såsom ändrade räckvidder, olika lastvikter i flottan beroende på bland annat olika antal batteri, tider för laddning, varierande elpriser under dygnet. För allt detta behövs smart mjukvara, säger REARQ.

Alla fordon som REARQ levererar är uppkopplade till deras smarta mjukvara. Alla fordon kan också förses med 1-3 utbytbara batterier för att kunna nå olika räckvidder i flottan och därmed undvika överinvesteringar i batterier.
– Vår mjukvara används för att se att fordonet mår bra och att exempelvis kylan hålls i skåpet, men också till att planera rutter och körningar, beräkna och optimera laddning av fordonen, ge feedback till förarna avseende körbeteende som påverkar räckvidd. Med smart mjukvara så blir det tydligt lönsamt att konvertera till 100 procent eldrift, avslutar REARQ.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-25 09:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Betteridrift Eldrift Fossilfritt Klimatomställning Konvertering lastvikt Mathem Mjukvara Räckvidd REARQ