Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Regeringen vill se skärpta straff och möjligheter att på plats frihetsberöva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika, det framgår i en lagrådsremiss som beslutades igår. Enligt förslaget ska också för återfall i rattfylleribrott normalt dömas till grovt rattfylleri.

I lagråds­remissen föreslås att maximi­straffen för grov olovlig körning och ratt­fylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
– Att personer gång på gång utsätter andra för livsfara, det kan vi inte tillåta. Vid upp­repade trafikbrott måste därför sam­hället kunna reagera med än mer kraft, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Det medför att den som kör utan körkort eller påverkad vid behov kan frihets­berövas redan i samband med ett polis­ingripande. Vidare föreslås att maximi­straffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Det föreslås även att det vid återfall i rattfylleri­brott normalt ska dömas för grovt rattfylleri och då till fängelse eller en frivårds­påföljd, såsom skydds­tillsyn.

Ett oaktsam­hets­ansvar föreslås också för olovlig körning. Det innebär att det ställs ökade krav att på förhand kontrollera att en person har rätt att köra fordonet, till exempel om man har ett utländskt körkort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-10 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Justitieminister Morgan Johansson Olovlig Körning Rattfylleri Regeringen Socialdemokraterna Straffskärpning