Foto: Antirixia.se. Foto: Antirixia.se.

Omfattande fusk när Skatteverket kontrollerar trafikskolor

Ett b-körkort kan bli ingången till tyngre behörigheter varför Skatteverkets upptäcket av oredovisade inkomster och privatpersoner som erbjuder körlektioner utan att ha vare sig företag eller utbildning är vanligt förekommande fusk inom trafikskolebranschen. Hittills har Skatteverkets kontroller lett till drygt 17 miljoner i höjda skatter och avgifter, inklusive skattetillägg.

Mellan 2018 och 2021 gjorde Skatteverket 45 riktade kontroller av trafikskolor, elva av utredningarna pågår fortfarande. Endast tre av utredningarna ledde inte till någon ändring alls.
– Vår bedömning är att de utredningar som fortfarande också pågår kommer att utmynna i höjd skatt och skattetillägg, säger Henrik Kisterud, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Bland besluten finns elva som rör privatpersoner. De erbjuder körlektioner utan att ha vare sig företag eller utbildning till trafiklärare. Flera äger bilar med dubbelkommando och verkar, utifrån Skatteverkets uppskattade intäkter, arbeta heltid som outbildade trafiklärare.
– Utredningarna tar tid eftersom eleverna ofta nästan alltid betalar kontant för lektionerna Vi får lägga ett pussel utifrån fakta vi samlar in. Helt klart handlar det om stora summor och vi har ärenden där de oredovisade intäkterna uppgår till minst en halv miljon kronor per år., säger Henrik Kisterud, som lett kontrollen.

Kontrollerna visar att fusket är både utbrett och systematiskt. Utöver oredovisade inkomster, fuskas det också med obligatoriska utbildningar och teoriprov.

Skatteverkets kontroller har gjorts inom ramen för den samverkan som etablerades med andra myndigheter . I denna samverkan  ingår även Trafikverket, Transportstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten.
– Det är mycket positivt och nödvändigt att vi samverkar mot fusket och visar att det inte accepteras. Ytterst handlar det här om trafiksäkerheten ute på vägarna.säger Henrik Kisterud.

Trafikskolebranschen och myndigheter har tillsammans påtalat att det finns omfattande fusk inom branschen. Regeringen gav därför 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet.

Regeringsuppdraget till Transportstyrelsen har redovisats och vissa åtgärder för att begränsa möjligheterna att fuska har redan beslutats.

Vill du ta del av hela Skatteverkets rapport, gör du det här.