Grön omställning av transportsektorn på agendan vid ministermöte

Idag, torsdag, deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ministerrådets slutförhandlingar om EU:s klimatpaket. På agendan står förslag om hur flyget och vägtrafiken ska ställa om.

Vid torsdagens TTE-råd* kommer transportministrarna bland annat att diskutera förslag om hur flygets omställning till hållbara bränslen ska kunna påskyndas.
– Kriget i Ukraina har visat att Europa måste påskynda utfasningen av olja och gas. Genom tydliga krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet och skarpa mål för utbyggnaden av laddstolpar längs vägarna, ska vi öka takten i den gröna omställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

På dagordningen står också ett förslag till ny EU-förordning med skarpa krav på att det ska finnas laddstolpar för eldrivna bilar och lastbilar i hela EU. Det handlar bland annat om bindande mål för medlemsstaterna att bygga ut laddinfrastruktur med hög täthet längst de stora vägnäten i Europa.

* TTE-rådet är EU:s ministerrådsmöte om transport, telekom och energi, TTE.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-02 08:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Infrastruktur Ministerråd