I Danmark kallas vägarna eRoads och kommer att spela en avgörande roll för framtidens transporter. I Danmark kallas vägarna eRoads och kommer att spela en avgörande roll för framtidens transporter.

Elektriska motorvägar kan vara på väg till Danmark

Om vi ska undvika flaskhalsar i en elektrifierad transportsektor, kommer de så kallade eRoads att bli en nödvändighet i det danska vägnätet. Ett anbud från det danska Vejdirektoratet nyligen, hintar om var den första luftledningssträckan kommer att etableras och det kan få en avgörande inverkan på utvecklingen av framtidens lastbilar.

Det är en enorm uppgift att elektrifiera transportsektorn och som en del av detta kan de så kallade eRoads spela en avgörande roll. Och nu är uppenbarligen eRoaden, som är en motorvägssträcka där lastbilen kan ladda sitt batteri under körning, på väg till Danmark. Så uppfattar Scania det och kan konstatera att det danska Vejdirektoratet tittar på möjligheten att etablera en eRoad på den nästan 200 kilometer långa sträckan mellan Öresundsbron och Fehmarn. Scania välkomnar detta till då de redan har helt eldrivna lastbilar på danska vägar.

Faktum är att helelektriska, batteridrivna lastbilar är på väg och när många av dessa måste börja köra längre sträckor kommer det att finnas ett behov av att släppa lastbilarna på väg.
– Om laddningen ska ske vid lastbilshållplatser kan man lätt tänka sig en del flaskhalsproblem. Det är därför eRoads är intressanta, eftersom flaskhalsar undviks när lastbilarna kan ladda medan de kör, förklarar Anton Freiesleben, försäljningsdirektör på Scania Danmark.

Förutom att eRoads kan förebygga flaskhalsar, kommer de även att påverka själva utvecklingen av lastbilarnas batterier. Enligt Anton Freiesleben är den långsiktiga strategin att luftledningarna ska vara så utbredda på motorvägsnätet att det blir möjligt att bygga lastbilar med betydligt mindre batterier och det är goda nyheter för både konsumenterna och klimatet, och försäljningen.

Om det ​​kan byggas lastbilar med mindre batterier kommer det att innebära att vi kommer att se ett markant prisfall på de helelektriska lastbilarna. Det betyder också att fler byter till elbil snabbare och att mycket mindre resurser behöver läggas på att bygga lastbilarna vilket innebär många fördelar att hämta för både klimatet och plånboken.

Scania har sedan tid tillbaka erfarenhet av etablering av kontaktledningsprojekt i både Sverige och Tyskland och analyser har visat att upp till 80 procent av motorvägsnätet kan förses med kontaktledningar.

Om det är framtiden vi blickar in i, då kommer det att innebära att lastbilen bara kommer att behöva en mycket låg batterikapacitet för att klara sträckan utan kontaktledning på egen hand.

I Tyskland planeras redan två gånger 100 kilometer luftledning och det danska tillskottet kan därför ses som en förlängning av grannlandets insatser på området.

Anbudet som just har gått ut av det danska Vejdirektoratet, avser en förstudie av luftledningar mellan Öresundsbron och Fehmarn. Förstudien kommer att ligga till grund för det politiska beslutet om de första luftledningarna på de danska motorvägarna och resultatet väntas vara klart i maj nästa år.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-30 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Batterier Elektrifiering Elektriska lastbilar Ellastbil eRoads Luftledning Scania Vejdirektoratet