Spanien stöttar transportörer som vill flytta gods från väg till sjöfart

Spanien har lanserat ett program på 60 miljoner euro för åkare för att stödja övergången från vägtransporter till andra transportsätt, skriver landets godsförening, Fenadismer. Det finns ingen gräns för hur många subventioner som ett företag kan ansöka om, men det finns en del krav som måste uppfyllas.

Syftet med programmet är att uppmuntra åkerier, fraktföretag och logistikoperatörer att välja sjöfart framför vägtransporter.

Med hjälp av programmet kan åkare ersätta en del av sina godsresor på väg med sjöfart och subventionen ska täcka de extra kostnaderna för bytet. De externa kostnaderna som kommer att beaktas för att fastställa stödbeloppet för varje resa är klimatförändringar (växthusgaser), luftföroreningar, trängsel, olycksfrekvens och buller.

När rederierna kommer överens om transporten, kommer åkare att vara berättigade till subventioner. Bidragsbeloppet kommer att fastställas för varje fordon i varje sektion. När åkeriet bestämmer sig för att byta till sjöfart för att göra den internationella resan, kan det begära subventionen som kommer att ha förbokats för just den resan.

Det finns ingen gräns för hur många subventioner ett företag kan ansöka om.

Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att företaget ska vara berättigat till subventionen. För det första måste transporten ske mellan en spansk hamn och med en annan EU-hamn. För det andra ska transporten göras minst två gånger i veckan. För det tredje måste det finnas en alternativ väg till sjötransporter, det vill säga; sjötransporten får inte vara det enda möjliga sättet att utföra transporten på.

För närvarande pågår den första fasen av programmet under vilken Transportministeriet kontaktar rederier som kan och är villiga att delta i programmet. 60 miljoner euro kan tilldelas åkerier, speditörer och andra logistikoperatörer som ändrar sin internationella vägtransport till sjötransport, förklarar Fenadismer. Denna inledande fas pågår till och med den 31 mars 2023.

Programmet är en del av återhämtningsprogrammet Recovery, Transformation and Resilience Program (PRTR) och finansieras med NextGenerationEU-medel, berättar Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-12 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-bidrag EU-subvention Klimatomställning Miljö NewGenerationEU-medel Sjötransport Vägtransport