Underhållsarbetet kräver resurser. Foto: Lena Engstrand Underhållsarbetet kräver resurser. Foto: Lena Engstrand

Ny vägstatistik pekar på stora brister i vägunderhållet

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Nu krävs stora satsningar för att inte säkerhet och effektivitet på våra vägar ska bli ännu sämre än idag. Transportföretagen har låtit uppdatera analysdata från 2021 med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket inför sommaren.

– Tillväxten och utvecklingen i Sverige är helt beroende av en god framkomlighet för att kunna transportera både människor och varor på ett konkurrenskraftigt sätt. Investeringar och ett ökat vägunderhåll är därför helt nödvändiga, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Transportföretagen visade redan i analysen 2021 att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker på långa vägar. För att stoppa fortsatt förfall av vägarna krävs det två miljarder mer per år till vägunderhåll.

Vill vi minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs det en årlig budget på 7,6 miljarder kronor per år, vilket är drygt 4 miljarder mer än vad som går idag, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.
– Analysen som vi nu presenterar visar att det har smittat av sig på de högtrafikerade vägarna, där 83 procent av trafikarbetet sker. Det är riktigt allvarligt, säger Marcus Dahlsten.

Visserligen har andelen vägar i mycket dåligt tillstånd minskat något sedan förra analysen 2021, från 12,7 till 12,1 procent. Men andelen vägar i dåligt tillstånd har ökat från 17 till 21 procent av vägnätet. Många av dessa är högtrafikerade vägar med hög nedbrytningstakt som kommer att behöva en underhållsåtgärd de kommande tio åren.

Kostnaden för att underhålla denna typ av väg är hög och nuvarande budgetnivå räcker inte för att både underhålla dessa och samtidigt prioritera det lågtrafikerade vägnätet. Det polariserade vägnätet mellan stad och land kommer att bestå.

Väganalysen har utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, som själv har arbetat på Trafikverket och doktorerat på hur man beräknas underhållskostnader.

Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd.
– Ett väl fungerande vägnät är helt avgörande för att knyta samman stad och land och garantera tillgänglighet för alla, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen har låtit bryta ner tillståndsuppgifterna på länsnivå. Resultatet är dystert inför sommaren och semestrarna och särskilt Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg riskerar att halka efter.

När analysen presenterades första gången januari 2021 vilade den på tillståndsdata från Trafikverket från 2019. Då beräknades underhållsskulden öka till 42 miljarder kronor 2030 om inte ytterligare medel tillförs.

På grund av att de högtrafikerade vägarna försämras i rask takt beräknas nu underhållsskulden istället öka till 49 miljarder kronor 2030, då de högtrafikerade vägarna är dyrare att underhålla.
– Sverige växer och allt fler ska samsas på vägarna. Vi behöver en långsiktig och finansierad vägunderhållsplan som ser till landets alla vägar. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp kring nödvändiga upprustningar för att säkerställa ett säkert och effektivt transportnätverk. Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Jämtland och i hela landet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Ett vägnät med god standard som möjliggör säkra och snabba resor är kittet som håller samman stad och land. Att varor och människor kommer fram är avgörande för samhällets utveckling. Tyvärr är standarden alldeles för låg och investeringarna i det statliga vägnätet otillräckliga.

Tillväxten och utvecklingen i Sverige är beroende av en bra framkomlighet för att kunna transportera varor på ett konkurrenskraftigt sätt.
– Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp kring nödvändiga upprustningar för att säkerställa ett bra och effektivt transportnätverk. Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, avslutar Marcus Dahlsten.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-25 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Statistik Transportföretagen Vägunderhåll