Antal omkomna i vägtrafiken, per kön Åren 2000–2021. Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik från och mer år 2010. Antal omkomna i vägtrafiken, per kön Åren 2000–2021. Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik från och mer år 2010.

Fortsatt få omkomna i vägtrafiken 2021

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna med 6 personer (+3 procent). Trafikanalys officiella statistik visar att 2021 därmed blev det tredje året i rad med strax över 200 omkomna i vägtrafiken.

Totalt dödades 210 personer i olyckor och dessutom omkom i vägtrafiken under året 26 personer i självmord. Självmord exkluderas från och med år 2010 i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor. Bland de omkomna var 156 män, 54 kvinnor och 10 var barn under 18 år.

58 procent av de omkomna var skyddade trafikanter, det bill säga att personerna färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister. Under 2021 omkom 74 personbilsförare och 29 passagerare, totalt 3 personer färre än under 2020. Antal omkomna i lastbil ökade något från 16 till 18 personer. En person omkom i buss under 2021, jämfört med noll personer under 2020 (och även 2018 och 2019).

Bland de omkomna i gruppen oskyddade trafikanter, är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Motorcyklisterna som omkom var samtliga förare och samtliga var män. 14 av de 27 omkomna motorcyklisterna omkom i singelolyckor. Cyklisterna var den grupp av oskyddade trafikanter där antalet omkomna ökade mest 2021, totalt 24 omkomna (+6 personer). Majoriteten av omkomna cyklister omkommer i singelolyckor.

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken 2021, skadades också 1 694 personer svårt (1 645 under 2020) och 13 924 personer skadades lindrigt (13 709 under 2020).

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått.

Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2020 och 2021 samt förändring mellan åren.
Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2020 och 2021 samt förändring mellan åren.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-06 11:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Allvarligt skadade Dödsolyckor Trafikanalys Trafikolyckor