NTF försatt i konkurs

När Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, försattes i konkurs uppdagades korruption. Visselblåsare berättar om oegentligheter och att en tystnadskultur råder inom organisationen. Ekonomiska projektstöd man fått från Trafikverket har använts på felaktigt sätt och man har inte kunnat redovisa hur det statliga stödet använts.

Detta kunde Dagens Nyheter avslöja den 19 april då man bland annat berättade om att miljonstöd från Trafikverket använts fel. ”Genomkorrupt”, är ordet Malin Burwick, chef för NTF Öst, använder för att beskriva situationen. Pengarna som kommer från Trafikverket äskas av NTF, bland annat av de 23 underavdelningarna i landet, för olika projekt man avser utföra.

NTF har funnits i 88 år och arbetat för trafiksäkerhetens främjande. NTF har stöttat lokala grupper i sina arbeten för att höja trafiksäkerheten i sina områden och NTF har varit på bland annat mässor där besökare fått prova på att åka krocksläde samt sitta i en lastbilshytt när den välter under kontrollerade former.

Pengarna som NTF tagit emot från Trafikverket har använts för att finansiera olika projekt exempelvis att ta fram statistik. Att lära ut svensk trafiksäkerhet till barn och nyanlända har också varit en viktig del i arbetet.

Nu har det avslöjats att delar av de miljontals kronorna NTF fått och använt, inte kan härledas till specifika trafikprojekt och nödvändig information för att bokföra utgifterna har saknats. En del pengar har gått direkt till NTF:s centrala kansli.

Uppgifter gör gällande att NTF även brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU, och att de som ifrågasatt saken har hotats av att bli uteslutna ur föreningen.

Dagens Nyheter skriver att ekonomisk brottslighet inte kan uteslutas och att Dagens Nyheters experter menar att det i förlängningen kan handla om bokföringsbrott, förskingring och trolöshet mot huvudman eftersom Sveriges skattebetalares pengar som delats ut för ett visst syfte, kan ha använts till något helt annat.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-20 09:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomisk Brottslighet Konkurs korruption NTF Projektstöd Trafikverket Tystnadskultur