Arla laddar upp fordonsflottan med elektrisk Scania

Arlas egna tunga transporter i Sverige har sedan 2018 varit fossilfria. Förra året togs Arlas första ellastbil i drift i Göteborg och nu har företaget laddat upp fordonsflottan med ännu en helt eldriven lastbil, den här gången i Stockholm.

Från och med den här veckan kommer vissa butiker i Stockholms innerstad att få mejeriprodukter från Arlas mejeri i Kallhäll levererade med en eldriven distributionslastbil. Utrullningen av den nya ellastbilen är ett led i Arlas ambition att bidra till bättre luftkvalitet och tystare transporter i tätbebyggda områden.
– Hållbarhetsresan inom logistik får inte stanna vid fossilfria transporter, vi vill fortsätta leda vägen genom att bidra till tystare och tryggare livsmedelsleveranser i innerstaden, där förbättrad luftkvalitet och minskat buller är minst lika viktigt som att dra ner på klimatutsläppen, säger Malin Leander, logistikdirektör, Arla Sverige.

Redan idag körs Arlas egna tunga transporter på fossilfritt bränsle. Sedan 2005 har Arla i Sverige sänkt CO2-utsläppen från transporter med 75 procent och resan fortsätter, skriver mejeriföretaget i ett pressmeddelande.

Framåt kommer företaget fortsätta investera i eldrivna, tysta och helt avgasfria transporter i tätbebyggda områden. För mjölktransporter på landsbygden mellan gård och mejeri kommer Arla fortsätta investera i biogaslastbilar. Genom att omvandla kobajs från gårdarna till biogas sluts kretsloppet.

Premiärturen med ellastbilen i Stockholm skedde under måndagen till ICA Kvantum Kungsholmen. Med på turen var Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och bilen togs emot av representanter från Arla, Scania, ICA och Naturvårdsverket.
– Elektrifieringen av leveranser innebär en fantastisk förbättring av både bullernivå och luftkvalitet. Det är också avgörande för omställningen till ett grönare samhälle. Att Arla nu visar vägen med sin första ellastbil ute på vägarna i Stockholm är ett viktigt steg mot en utsläppsfri innerstad, säger Anna König Jerlmyr.

– För att öka takten med målet att få Stockholms transporter fossilfria måste politiken och näringslivet samverka. Vi skulle vilja se mer investeringar i elnäten för att klara en utbyggd laddinfrastruktur och att offentliga upphandlare ställer grundkrav på fossilfritt bränsle och premierar investeringar i eldrivna transporter, säger Helena Markstedt, näringspolitiskt ansvarig, Arla Sverige.

– Det är roligt att se att Arla har en hög ambitionsnivå, precis som Scania, när det gäller hållbarhet och för att sänka klimatutsläppen. Scania satsar mycket på elektrifieringen, vi bygger batterifabrik, tar fram testanläggningar och där halva Scanias utvecklingsbudget går till elektrifieringsutvecklingsprojekt. Inom något år kommer vi även erbjuda tyngre regionala transporter och fortsätter därmed att bredda transportmöjligheterna inom elektrifieringen, säger Fredrik Lundström, centralkundsansvarig på Scania Sverige.

Lastbilen är en Scania 25 P, 3-axlig bil för citydistribution. Den har ett batteri på 300 kw och beräknas kunna köra 15 mil på en laddning.

Med stöd från Klimatklivet, som delfinansieras av Naturvårdsverket, har Arla investerat i en snabbladdare på 90 kW/h på mejeriet i Kallhäll. Genom att ladda ellastbilen en extra timme under dagen kan lastbilen köra i två skift varje dag. Snabbladdaren har två kontakter vilket innebär att den är redo att ladda ytterligare en ellastbil framöver.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-05 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Arla Elektrifiering