Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Volvo/Proffs/arkiv. Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Volvo/Proffs/arkiv.

Transporterna är globala – inte nationella

”Vi ser alla med stor oro på det oprovocerade angreppet på Ukraina som nu sker. Det är en stor tragedi som innebär otrygghet och osäkerhet för många”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, med anledning av Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina.

Han säger vidare att vi redan nu ser att flera delar av transportsektorn påverkas. Förutom att transporter till och från Ukraina upphör, begränsas eller upphör även transporter till och från Ryssland och Belarus.
– Vi ser också att ukrainska åkerier och chaufförer faller från transportnätet i Europa och flera kan drabbas av kapacitetsbrist och kostnadsökningar. Allt detta kan skapa en otrygg situation för många människor som är beroende av transporter och att det europeiska transportnätet fungerar dygnet runt, säger Marcus Dahlsten som är oroad över läget.

Samtidigt är konsekvenserna svåra att överblicka det är viktigt att komma ihåg att transportsektorn inte är nationell utan berör hela Europa. Varje enskilt företag behöver inhämta information om de sanktioner som nu införs så att den egna verksamheten anpassas till dessa.
– Det är upp till varje enskilt företag att fatta beslut om den egna verksamheten. Vi samordnar nu informationsläget tillsammans med andra myndigheter. Vi behöver också ha beredskap för till exempel en ökad migration, säger Marcus Dahlsten.

Det är viktigt att transportsektorn står enade i sådana här viktiga frågor.
– Detta kommer påverka både den globala ekonomin och den fria rörligheten för varor och tjänster. Men framför allt är det viktigt att nu visa att vi står enade bakom den svenska säkerhetspolitiken och det ukrainska folket, avslutar Marcus Dahlsten.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-07 12:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransporter Kapacitetsbrist Kostnadsökning Ryssland transporter Transportföretagen Ukraina