Foto: Tommy Holl, arkiv Foto: Tommy Holl, arkiv

Reformpaket för svenska löner och villkor på vägarna

Regeringen har beslutat om en proposition som ska möjliggöra svenska löner och villkor inom yrkestrafiken. Genom skärpta utstationeringsregler och sanktioner mot företag som fuskar ska förslaget skapa schysta villkor och rättvis konkurrens inom transportsektorn. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna och det ska vara rättvis konkurrens inom yrkestrafiken. Nu sätter vi stopp för utnyttjandet av utländska förare, pressade löner och usla arbetsförhållanden, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Genom de ändringar som regeringen föreslår i propositionen genomförs den sista delen av ett större EU-rättsligt reformpaket, det så kallade Mobilitetspaketet.

Förslagen innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Utstationering ska anmälas till myndigheten senast den dag då arbetet i Sverige påbörjas, detta underlättar i sin tur för svenska fackförbund att förhandla om kollektivavtal.

Förslaget innebär vidare att sanktionsavgifter också ska kunna tilldelas transportföretag som inte kan uppvisa en utstationeringsdeklaration vid vägen. Transportköpare måste dessutom försäkra sig om att utstationerade arbetstagare anmäls och ska annars kunna dömas till fängelse på upp till ett år under vissa förutsättningar. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.

Utöver propositionen har regeringen även fattat beslut om två uppdrag till Transportstyrelsen, för att säkerställa att arbetet med ordning och reda på vägarna fortsätter, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Transportstyrelsen får i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. Vid behov ska Transportstyrelsen föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet. Transportstyrelsen ska inhämta synpunkter från Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Tillväxtverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Arbetsmarknadens parter och berörda branschorganisationer ska involveras i arbetet.
– Det är en styrka för den svenska modellen att fack och arbetsgivare är överens om vikten av schysta villkor och rättvis konkurrens inom yrkestrafiken. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll framåt i att utvärdera hur åtgärderna fungerar, säger Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen får även i uppdrag att analysera och föreslå vilka ytterligare krav som bör ställas på ett företag som bedriver eller har för avsikt bedriva yrkesmässig trafik i Sverige när det gäller krav på etablering. Även här ska arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och myndigheter få möjlighet att lämna synpunkter.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-17 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobilitetspaketet Proposition Tomas Eneroth Utstationering