Morell lyfter högt bränslepris i interpellationer

Thomas Morell (SD) oroas över de ökande bränslepriserna. I två interpellationer, den ena till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och den andra till energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S), tar han upp sina farhågor.

I sin interpellation till Morgan Johansson lyfter han bland annat att företagare inom åkeri- och entreprenadbranschen upplever att antalet dieselstölder har ökat i takt med att dieselpriset rusat i höjden. Morell hänvisar till en artikel i tidningen Näringslivet som rapporterar om att marknaden för ”svartdiesel” har exploderat de senaste tre månaderna och att 768 grävmaskiner och hjullastare har anmälts stulna, men bara 29 av dessa har återfunnits, under de senaste fem åren.

Morell skriver i interpellationen att många inte anmäler till polisen när de utsätts för brott eftersom de inte anser det vara mödan värt och att den utveckling vi sett de senaste åren kan förklaras med att det saknas kontroller på väg. ”Trafikpolisen är kraftigt underbemannad och kan därför inte göra tillräckligt med kontroller för att stävja den olagliga yrkesmässiga trafiken. Det har skapat en gigantisk marknad för kriminella nätverk att operera i Sverige, och polisområdeschefen i Göteborg sammanfattar situationen i en enda mening: Sverige är en sockerbit för brottslingar.”.

I interpellationen till Khashayar Farmanbar skriver Thomas Morell bland annat att de höga bränslepriserna får ”dramatiska konsekvenser” för näringslivet och inte minst privatpersoner.

Morell menar att regeringen ofta hävdar att ”höga priser leder till miljöförbättring och att vi måste styra över till mer klimatneutrala alternativ”, men att det som sker nu är ”en katastrofal utveckling för de företag som är bränsleberoende i sin verksamhet”.

Thomas Morell förklarar att ”vi försätter oss i en situation där vi riskerar att slå ut stora delar av vårt eget företagande, och jag måste ställa mig frågan: till vilken nytta?”.

Likaså oroas Thomas Morell över att kriget i Ukraina sannolikt kommer att innebära ytterligare prisökningar på bränslet.

Avslutningsvis i de båda interpellationerna frågar Thomas Morell energiminister Khashayar Farmanbar vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att balansera det höga bränslepriset så att vi hamnar på samma nivå som jämförbara länder i Europa.

Frågan till Morgan Johansson lyder om han kommer att verka för att regeringen avsätter resurser för att bygga upp en fungerande kontrollverksamhet på väg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-04 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellationer Khashayar Farmanbar Morgan Johansson Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Trafikpolisen