XR Logistik och Lantmännen Lantbruk utökar samarbetet

XR Logistik och Lantmännen Lantbruk har träffat en överenskommelse om ett nytt långsiktigt åtagande. XR Logistik kommer ansvara för samtliga transporter av spannmål och förpackade varor i Västra Götaland, Värmland, Östergötland, Södermanland och del av Närke. Även transporter till och från Norge ingår i åtagandet.

Christian Helgesson som är vd hos XR Logistik tycker det är mycket glädjande att de fått ett förnyat- och utökat åtagande i deras samarbete med Lantmännen.
– Det ger oss ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla flödena i de aktuella regionerna, säger han.

Lantmännen ser fram mot ett utökat samarbete med XR gällande transporter även i östra Sverige.
– Vårt tidigare samarbete har visat att XR både har kapacitet och den erfarenhet som krävs för att transporterna ska fungera bra. Väl fungerande transporter är en viktig del i vårt uppdrag att ta till vara såväl våra kunder som ägares ekonomiska intresse, säger Pontus Sonesson, varuflödeschef på Lantmännen Lantbruk.

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Inom avdelningen Lantbruk finns en lång erfarenhet som leverantör inom lantbruksrelaterade transporttjänster där fokus ligger på att ytterligare utveckla segmentet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-02 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Jordbruk Lantmännen Lantbruk Lastbil Logistik transporter XR Logistik