Genrebild. Foto: Sveriges Åkeriföretag Genrebild. Foto: Sveriges Åkeriföretag

SÅ: ”Åkeriföretag inom bygg- och anläggning hårt drabbade av höga bränslepriser”

45 procent av åkeriföretagen som kör inom bygg- och anläggning har inte kunnat kompensera alls för det ökade bränslepriset. Bygg- och anläggning är ett segment där regelbundna prisjusteringar, så kallade indexregleringar, ofta saknas vilket innebär en svår situation för många åkerier. Höga kostnader och stora svårigheter att höja priset gör det svårt att få affärerna att gå ihop över huvud taget. Det skriver Sveriges Åkeriföretag, SÅ, i ett pressmeddelande.

– Vår senaste medlemsundersökning visar att endast 9 procent av åkeriföretagen inom bygg- och anläggning har alla sina avtal indexreglerade och att endast 3 procent kunnat kompensera helt för prisökningen. De sätter dem i en näst intill omöjlig situation då inget åkeriföretag kan ta hela kostnadsökningen själv. Ökningen måste ut på kund och i förlängningen konsument, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Bygg- och anläggningstransporter är den vanligaste transporttypen inom åkerinäringen. I det segmentet utförs tjänster och transporterar av bland annat sten, grus och byggmaterial till alla typer av byggen.

Åkerierna utför också drift- och underhåll av landets vägar och sköter snöröjning och halkbekämpning. En viktig grupp för Sveriges utveckling, bostadsbyggande och infrastruktur.

Enligt undersökningen är det 45 procent av åkeriföretagen inom segmentet som inte alls kunnat kompensera för den senaste tidens ökade kostnader på bränsle. Anledningen beror delvis på den låga nivån av indexreglerade avtal, och dessutom att i de indexregleringar som finns sker ändringar för sällan. 53 procent av företagen reglerar index årsvis och vissa mer sällan än så. Det är mycket oroande siffror, menar SÅ.

Offentlig sektor och statliga bolag är en stor kund inom bygg- och anläggning. I frisvaren i undersökningen lyfter många åkerier fram att det är svårt att få offentlig sektor att acceptera indexreglering och även avläsningar inom sunda tidsintervall. Det är inte ovanligt med en första indexreglering först efter två år för vissa transporter.

Citat från frisvaren:
”- Offentlig sektor ligger långt efter i denna fråga, vilket är extra tråkigt då de borde gå i bräschen för schyssta villkor,” skriver ett av medlemsföretagen.”

Minskad lönsamhet (48 %) anges just nu som den största utmaningen för åkeriföretag som arbetar inom bygg -och anläggningssegmentet, följt av en ansträngd likviditet (18%).

Bränsleprisets utveckling hämmar omställningen inom transportsektorn. Höga kostnader kombinerat med låg lönsamhet ger inget utrymme för företagen att ställa om till förnybara, ofta dyrare alternativ.
– Vi hoppas att beslutsfattare och offentlig sektor börjar ta hållbara beslut för svenskt företagande och tillväxt där sunda transportvillkor och skälig ersättning ska vara en självklarhet. Just nu riskerar omställningen av transportsektorn bestå av en avveckling av svenska åkeriföretag, avslutar Rickard Gegö.

Enkäten gick ut till medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. 1 221 respondenter fullföljde enkäten, vilket motsvarar 26 procents svarsfrekvens. Mer information om undersökningen finns på akeri.se.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-07 09:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Enkäter Sveriges Åkeriföretag