Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, och Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, och Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag

Organisationer vill ha fler trafikpoliser när nytt regelverk börjar gälla

Den sista delen i implementeringen av mobilitetspaketet skulle ha varit på plats nu i februari. Många andra länder har lyckats, men inte Sverige. Under en pressträff på måndagen redogjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för nya och skärpta regler för utstationering av förare vid utländska transportföretag. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.
Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag är positiva till att arbetet med de nya reglerna har tagit fart och båda efterlyser fler trafikpoliser och bilinspektörer som ska se till att reglerna också efterlevs.

Under en pressträff på måndagen redogjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för nya och skärpta regler för utstationering av förare vid utländska transportföretag. Förslagen ska nu sändas till Lagrådet på remiss och är den sista delen i implementeringen av mobilitetspaketet som skulle varit på plats nu i februari.

Transportföretagen har länge lyft frågan om att det ska råda goda villkor för transportnäringen och står beredda att hjälpa till i implementeringen av regelverket.
– Det är bra att regeringen fokuserar på frågan hur vi kan få en bättre fungerande konkurrens på vägtransportmarknaden i Sverige. Det behövs goda konkurrensvillkor för svensk vägtransportsektor, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

– Vi är glada för att ministern särskilt lyfte Transportföretagens och Sveriges Åkeriföretags gemensamma hållbarhetscertifiering Fair Transport. Transportköparna har en stor roll i arbetet för att skapa en säker och hållbar vägtransportsektor. Den absolut största delen av godstransportsektorn arbetar dagligen med att göra rätt för sig och att minska riskerna för olyckor och minska utsläppen. Det är detta vi vill synliggöra med hållbarhetscertifieringen och önskar att transportköparna efterfrågar hållbara transporter, säger Marcus Dahlsten.

– Vi välkomnar att Transportföretagen bjuds in att hjälpa till med implementeringen av åtgärderna. Det är viktigt att regelverket blir tydligt och lätt att efterleva, det ska vara lätt att göra rätt för alla transportföretag och beställare av godstransporter, säger Marcus Dahlsten.

– Till sist; lagar och regler i all ära, det krävs också en effektiv kontrollapparat för att se till att reglerna efterlevs. Det behövs fler trafikpoliser med tung kompetens och bilinspektörer. Här väntar vi med spänning på vad regeringen kommer att göra med förslagen från utredningen om ”Effektivare kontroll av yrkestrafik på väg”. Oavsett om det blir en ny myndighet eller förändrad organisation av dagens polismyndighet så är det viktigaste att det skapas förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet och att trafikpolisen ges möjlighet att till 100 procent fokusera på sitt viktiga uppdrag, säger Marcus Dahlsten.

Genom de föreslagna lagändringarna genomförs den sista delen av det så kallade Mobilitetspaketet. Paketet ska förbättra arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och förenkla samt förstärka regelverken.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.
– Den nya lagstiftningen är efterlängtad. Tillsammans med en fungerande kontrollfunktion finns stora möjligheter att komma åt fusket i transportbranschen. Vi är positiva till att regeringen nu skyndar på arbetet och finns tillgängliga för fortsatt samarbete och dialog, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

SÅ skriver i ett pressmeddelande att tydligare regler för transportföretag, förare, myndigheter och transportköpare bland annat kommer att leda till sundare konkurrensförhållanden för svenska transportföretag. De kommer också leda till att svenska myndigheter får förbättrade kontrollmöjligheter, vilket kan leda till högre löner och bättre sociala villkor för förare.
– Vi ska nu studera innehållet i lagrådsremissen. Utmaningen med införandet av mobilitetspaketet ligger fortsatt i kontrollerna. För en effektiv och fungerande kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg förordar vi en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en helt ny organisation, avslutar Rickard Gegö.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-08 10:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobilitetspaketet Sveriges Åkeriföretag Transportföretagen