Det är inte bara drivmedel som stjäls. Även entreprenadmaskiner försvinner spårlöst ut ur Sverige. Foto: Genre. Det är inte bara drivmedel som stjäls. Även entreprenadmaskiner försvinner spårlöst ut ur Sverige. Foto: Genre.

Interpellation avseende brottsvågen mot företagare

”I tidningen Näringslivet fanns en artikel där företagare inom åkeri- och entreprenadbranschen berättade om den stöldvåg de drabbats av. Branschen upplever att antalet dieselstölder har ökat i takt med att dieselpriset rusat i höjden. I artikeln berättas att marknaden för "svartdiesel" har exploderat de senaste tre månaderna”, inleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) sin interpellation till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Han fortsätter: Ett annat problem som beskrivs i artikeln är stölder av entreprenadmaskiner. De senaste fem åren har inte mindre än 768 grävmaskiner och hjullastare anmälts stulna, men bara 29 av dessa har återfunnits. Att det krävs stora och tunga fordon för att forsla ut dessa maskiner står utom allt rimligt tvivel.

Precis som artikeln i tidningen Näringslivet, har även Larmtjänst belyst problemet med de omfattande stölderna i landet. Enligt Larmtjänst uppgår värdet av det stöldgods som smugglas ut ur landet till miljardbelopp – årligen.

Vad värre är, är att många anmäler inte till polisen när de utsätts för brott eftersom de inte anser det vara mödan värt. Citat ur texten: ”Mörkertalet är enormt! 150 000 företag utsätts för brott varje år och hälften av dem har inte polisanmält en enda gång.”

Den utveckling vi sett de senaste åren kan förklaras med att det saknas kontroller på väg.

Trafikpolisen är kraftigt underbemannad och kan därför inte göra tillräckligt med kontroller för att stävja den olagliga yrkesmässiga trafiken. Det har skapat en gigantisk marknad för kriminella nätverk att operera i Sverige och polisområdeschefen i Göteborg sammanfattar situationen i en enda mening: ”Sverige är en sockerbit för brottslingar!”

Thomas Morell ställer med hänvisning till texten ovan en fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
– Avser ministern att verka för att regeringen avsätter resurser för att bygga upp en fungerande kontrollverksamhet på väg?