Fordonet på bilden är inte det som beskrivs i artikeln utan istället från ett ärende flera år tidigare. Här syns emellertid ett bagageutrymme som alltså inte får finnas på en A-traktor. Dessutom ska LGF-skylten vara en skylt och inte följa karossens konturer. Fordonet på bilden är inte det som beskrivs i artikeln utan istället från ett ärende flera år tidigare. Här syns emellertid ett bagageutrymme som alltså inte får finnas på en A-traktor. Dessutom ska LGF-skylten vara en skylt och inte följa karossens konturer.

Hovrättsdom i A-traktorärende blir praxis

Vi läser om olyckor mellan A-traktorer och andra trafikanter. Vi läser om ungdomar som på finurliga sätt gör det möjligt att köra bra mycket fortare än tillåtet och det tummas och tänjs på de föreskrifter som finns om hur fordonet ska vara beskaffat. ”Det handlar om säkerhet”, säger bilinspektör Jonas Nordin som frågar var föräldraansvaret finns när de stoppar olagliga A-traktorer.

När en 19-årig A-traktorförare frias från olovlig körning av tingsrätten, överklagar åklagaren beslutet till hovrätten som ändrar tingsrättens beslut. Föraren döms för olovlig körning med påföljden 30 dagsböter á 50 kronor med hänsyn till förarens ekonomiska förhållanden.

Fordonet föraren körde var registrerat som A-traktor. Föraren har körkortsbehörighet AM och saknar därmed behörighet att köra personbil.

För att ett fordon ska kunna registreras som A-traktor, måste det uppfylla flera krav förutom hastighetsbegränsningen. Exempelvis får fordonet inte ha bagageutrymme och det ska inte vara möjligt att sitta i baksätet.

Upprinnelsen till ärendet är att föraren december 2020 körde i diket efter ett möte varpå fordonet skadas så svårt att det inte ska åtgärdas. Ljudanläggningen skulle monteras ut eftersom försäkringsbolaget inte gav någon ersättning för den. Föraren berättar i rätten att de hämtade hem bilen och han skruvade sedan bort gallret för att få ut ljudanläggningen. Han orkade inte lyfta den själv varför han den 16 december 2020 hämtade en kompis för att få hjälp och blev då stoppad av polisen. Han hade kört bilen i 25 km/h och stannat på en parkering.

När polisen provkörde fordonet mättes hastigheten upp till 46 km/h, något föraren säger var ofattbart och menar att polismannen måste ha tvingat i växlar som gjorde att det gick att köra fortare. Bilinspektör Jonas Nordin, Västerås, gjorde senare den tekniska undersökningen och konstaterade att det gick att använda fler växlar än vad som är tillåtet och att det gick att lasta bagage och fler personer än tillåtet.

I föreskrifterna som gäller A-traktorer läser vi att ombyggnaden ska vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet. I samma föreskrifter anges vidare att fordonet ska vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Oavsett hur fordonet sett ut vid de två tidigare besiktningarna, saknade det vid kontrolltillfället förstängning/galler till baksätet och att det därför var möjligt att sitta där som passagerare samt att det gick att få i fler växlar än tillåtet. Därmed var fordonet att betrakta som en personbil, konstaterar hovrätten.

Bilinspektör Jonas Nordin är nöjd med domen som förtydligar vad som gäller. Han tycker att det tänjs alldeles för mycket på reglerna och att det handlar om trafiksäkerheten för ungdomarna själva och deras medtrafikanter.
– Förarna är ofta unga och saknar trafikerfarenhet. Att då dessutom ha med sig fler passagerare än vad som är tillåtet, gör att även dessa utsätts för en potentiell fara. Det är därför det finns föreskrifter och dessa ska följas, säger Jonas Nordin som undrar varför det finns föräldrar som inte förstår allvaret bakom föreskrifterna.

Även trafikpolis Lars Österberg, trafikgruppen i Hudiksvall, är nöjd med domen. I en tidigare artikel i ämnet ställde han samma fråga som Jonas Nordin om föräldrarnas frånvaro i de fall fordonen är felaktigt konstruerade.
– Att som förälder släppa iväg sitt barn och ”hopp om barnbarn” i något som lätt kan bli deras död, är en tanke som borde vara otänkbar, sade han då i artikeln.

Österberg lyfter att det oftast varit hastigheterna som kunnat fälla förare och knapp då heller. Domen, som blir praxis, fastställer att om föreskrifterna inte följs, får det konsekvenser. Domen är ett stort steg framåt, tycker Österberg.
– Domen bekräftar det vi hela tiden har hävdat. Uppfyller inte fordonet föreskrifterna för att vara en A-traktor, då är det inte det. Ytterst handlar det om trafiksäkerhet då det ofta är unga människor som färdas i A-traktorer. De har hela livet framför sig och om de inte förstår att föreskrifterna har ett syfte måste de och ja, även föräldrarna, få lära sig det helst innan det sker en olycka, avrundar Lars Österberg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor Bilinspektör dagsböter Föreskrifter Hovrätten Olovlig Körning Polis Praxis Trafiksäkerhet