Billigast att köra elbil oberoende av var man bor

BIL Sweden har analyserat vad det kostar att köra en elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil. Resultatet är tydligt, det är billigast att köra en elbil, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige. Vi frågar om elbil var billigast även innan bränslepriserna steg dramatiskt och hur ser framtidens jämförelse ut.

Beräkningar BIL Sweden har gjort, visar att elbilarna har en lägre drivmedelskostnad per mil i förhållande till bensin- och dieselbilarna även efter att ha beaktat att både el-, bensin- och dieselpriserna har ökat senaste tiden.
– Störst skillnad var det mellan bensinbilen och en elbil med hemmaladdning i norra Sverige, drygt 10 kronor per mil billigare för elbilen, vilket motsvarar en besparing på 10 000 kronor vid en körsträcka på 1100 mil under 2021. Skillnaden minskar till 5 kronor per mil för ett elbilshushåll som enbart har tillgång till publik laddning, vilket ger en besparing på 6 000 kronor säger Mattias Bergman vd på BIL Sweden.

Även kostnaden för att ladda elbilen varierar beroende på hur man bor. Det är fyra kronor billigare per mil för villahushållet i norra Sverige som laddar hemma och tre kronor billigare per mil för villahushållet i södra Sverige jämfört med hushåll som enbart har tillgång till publik laddning.
– Ofta hörs i debatten att elbilen enbart är något för människor runt våra större städer, men har du tillgång till hemmaladdning i norra Sverige så har du lägst körkostnad. Men även om du enbart har tillgång till publik laddning så är det fortfarande billigare att köra elbil i jämförelse med en bensin eller dieselbil, fortsätter Mattias Bergman.

Under 2021 registrerades cirka 57 500 nya elbilar i Sverige, vilket motsvarade drygt 19 procent av årets totala personbilsregistreringar. För 2022 visar våra prognoser att andelen elbilar kommer stå för 34 procent av nyregistreringarna. En avgörande faktor för att vi ska kunna fortsätta den fina utvecklingen är att laddinfrastrukturen byggs ut i motsvarande takt som andelen elbilar kommer ut på våra vägar, avslutar Mattias Bergman.

Analysen tar sin utgångspunkt i var man bor i landet, där hänsyn tas till boendeform med olika tillgång till laddning, ochjämför driftkostnaden för en elbil i relation till en bensin- eller dieselbil. Exemplen baseras på ett elbilshushåll i villa med egen laddbox i norra och södra Sverige samt elbilshushåll boende i lägenhet med enbart tillgång till publik laddning. I rapporten återfinns alla antaganden som gjorts.

Hur såg det ut innan bränslepriserna och inte minst elpriserna rakade i höjden?
– Vi gjorde analysen för att korrigera en felaktig mediabild av att de höga elpriserna runt årsskiftet gjorde bensin/dieselbilar billigare vilket vår analys visar inte stämmer. I vår analys har vi tittat på prisutvecklingen från 2010. Det flera media gjorde fel tidigare var att jämföra ett spottpris per timme för el vilket blir fel då dels få har elpris per timme utan antingen fasta priser eller snittpris per månad men även att man måste slå ut priset på helåret och inte titta på en enskild dag, säger Mattias Bergman.

Elpriserna är alltid högre på vintern än sommaren, fortsätter han.
– De senaste åren har kostnaden för en elbil legat på ca 3 kr per mil och en bensinbil på ca 10 kr, vilket har varit en stor drivkraft att byta till elbil. Nu visar vår analys att under 2021 är elbilen 5 gånger billigare i extremfallet dvs laddar hemma i norra Sverige jämfört med bensin, säger Mattias Bergman.

Hur ser framtidens jämförelser ut?
– Det är alltid svårt att spekulera om framtida priser, men i grunden baseras de på utbud och efterfrågan. Om vi får mer gas från Ryssland, kommer elpriserna att sjunka då utbudet ökar om efterfrågan är konstant. Vi räknar med ökad efterfrågan på el från flera sektorer än fler elbilar, vilket kräver att vi ökar produktionen av el, oberoende av energikälla. Om det blir från mer vindkraft, kärnkraft eller rysk gas påverkar inte priset i sig utan det är mängden på efterfrågan och utbudet som avgör, avrundar Mattias Bergman.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-09 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensinbil Bil Sweden Bränslepriser Dieselbil elbil Gasdrift