Ekipaget på fotot har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv Ekipaget på fotot har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

22 år gammal överenskommelse tillåter tillståndslösa, smutsiga transporter i Sverige

Lastbilar och bussar från Bosnien-Hercegovina tillåts köra yrkesmässiga transporter till – och i transit genom – Sverige utan tillståndskrav. Detta förutsatt att lastbilen i fråga ”som minst” har en Euro 1-klassad motor. Anledningen är att Sverige och Bosnien-Hercegovina i april ingick en överenskommelse som trädde i kraft för 22 år sedan, i maj år 2000. Och den gäller fortfarande.

Avtalet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina kom till efter att ländernas regeringar som ett led i sina ekonomiska förbindelser önskade ”främja utvecklingen mellan de båda länderna av person- och godstransporter på väg”.

Om vi fokuserar på den del av avtalet som gäller godstransporter kan vi bland annat läsa följande i ”Artikel 7”:
”För att utföra sådana transporter mellan de båda avtalsslutande parternas territorier och i transit genom dem skall de avtalsslutande parternas transportörer uppfylla de minimikrav avseende fordonens miljöprestanda som anges i tilläggsprotokollet.”.

Vad säger då tilläggsprotokollet?
I korta drag kräver avtalet att det ska finnas tillstånd om lastbilen/bussen inte uppfyller minimikraven avseende miljöprestanda vad gäller buller och avgasutsläpp. Minimistandarden för avgasutsläpp är Euro 1, och för buller är minimistandarden 80–84 dB, dvs. buller från fordon får inte överstiga 80–84 dB.

Tilläggsprotokollet säger vidare att ”Fordon som registrerats första gången före den 1 januari 1993 och som uppfyller minimi-kraven avseende miljöprestanda som framgår av ett särskilt intyg får utföra transporter utan tillstånd. ..//.. Fordon som registrerats första gången efter den 1 januari 1993 får utföra transporter utan tillstånd.”.

För Sveriges räkning har dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman (S) skrivit under avtalet. Kanske borde vår nuvarande infrastrukturminister se över avtalet? För det finns så klart en möjlighet att säga upp det.

I Artikel 17, punkt 2 står:
”Avtalet skall förbli i kraft såvida inte den ena avtalsslutande parten skriftligen sex månader i förväg underrättar den andra avtalsslutande parten om sin avsikt att säga upp avtalet.”.

Enligt det svenska utrikesdepartement stödjer Sverige ”den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida medlemskap i EU för Bosnien och Hercegovina”. Detta har man gjort sedan 1992, alltså innan Sverige gick med i EU.

Stödet till Bosnien-Hercegovina är enligt utrikesdepartementet främst inriktat på tre punkter varav den ena handlar om ”förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan”. Att man i ljuset av den formuleringen inte har uppdaterat avtalet med åtminstone tidsenliga utsläppskrav på lastbilstrafiken (som avtalet gäller) gör saken än mer obegriplig, anser Proffs-redaktionen.

Det aktuella avtalet kan du läsa här (pdf).

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-03 16:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Bosnien & Hercegovina Internationella överenskommelser Miljö Sverige