MRF: Bilbranschens framsteg ger utslag i trafiksäkerheten

Uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter är exempel på tekniska lösningar som kan rädda många liv både i tätort och på landsvägar. Transportstyrelsen släpper nu en rapport som visar att vi närmar oss nollvisionen allt snabbare, med bland annat färre omkomna i olyckor med personbilar än någonsin.

I Sverige har trafiksäkerheten på vägarna alltid varit viktigt. För 25 år sedan beslöt riksdagen att satsa på en nollvision för omkomna i trafiken. Det har gett resultat. När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Nu är det första gången som antalet omkomna är färre än 200. Trots att vägtrafiken har ökat under samma period. Det skriver MRF i ett pressmeddelande.

I fjol avled 96 personer i olyckor med personbilar, en glädjande rekordlåg siffra. De övriga omkomna är MC-förare, gångtrafikanter eller cyklister och mopedister.
– Vi i branschen har länge satt trafiksäkerheten högt upp på agendan, säger Anders Östberg, MRF. Med den moderna, hållbara fordonsflottan som nu lanseras världen över kan vi på riktigt se en utveckling där säkerhet och körglädje går hand i hand.

Nu kopplar även Trafikverket ihop bättre trafiksäkerhet med FNs Globala Mål. WHO och FN lanserar en ny global plan för trafiksäkerhet. Visionen är att fram till år 2030 halvera dödligheten i trafiken över hela världen. Att koppla ihop trafiksäkerhet med FNs globala mål sänder en stark signal anser MRF:
– Att FN nu kopplar ihop de globala målen mer konkret med trafiksäkerhet är givetvis ett betyg att vi är på rätt väg, konstaterar Anders Östberg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-13 11:59
Kategori: Nyheter
Taggar: MRF Nollvisionen Trafiksäkerhet