Till vänster Caj Luoma och till höger Marcus Dahlsten.

Låt branscherna få större inflytande över yrkesutbildningarna

Igår presenterade Svenskt Näringsliv en reformagenda för den gymnasiala yrkesutbildningen. Reformagendan består av 26 reformer för att skapa en bättre gymnasial yrkesutbildning. Transportföretagen har bidragit till agendan och ställer sig nu bakom reformpunkterna. Nu höjs röster även från Transportföretagen om att låta branscherna få ökat inflytande över yrkesutbildningarna.

Redan innan Coronakrisen hade många bolag inom näringslivet svårt att hitta rätt kompetens, trots en hög och växande arbetslöshet.
– Transportbranschen är en samhällsviktig verksamhet i omställning, vi behöver nu mer än tidigare säkerställa att utbildningarna håller hög klass och är relevanta för både arbetstagare och arbetsgivare. Vi ställer oss bakom den reformagenda som Svenskt Näringsliv presenterar, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Bland de reformkrav som återfinns på agendan, är bland annat att branschen ska få väsentligt mer inflytande över de olika yrkesutbildningarna. Det handlar också om att branscherna ska få möjlighet och stöd för att kunna ta fram och fortsätta utveckla branschkoncept för att öka attraktivitet, förbättra kvalitetssäkring och höja resultaten. Ett annat viktigt reformförslag är införandet av automatisk högskolebehörighet i yrkesutbildningarna.

Transportföretagen ser hur snabbt arbetsmarknaden förändras.
– Vi välkomnar därför en dimensionering av utbildningssystemet som utgår från både elevernas önskemål och, i större utsträckning än idag, arbetsmarknadens efterfrågan. Det är också helt nödvändigt att säkerställa en hög utbildningskvalitet och ett brett utbildningsutbud genom ökad samordning mellan huvudmän, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning Transportföretagen.

Under en följd av år har det blivit allt svårare för svenska företag att rekrytera medarbetare. Särskilt efterfrågas yrkesutbildad personal.
– Vi har flera tydliga reformkrav som behöver tas upp om vi ska lyckas skapa en fungerande arbetsmarknad och det börjar bli allt mer bråttom om vi ska lösa morgondagens kompetensförsörjning, avrundar Caj Luoma.

Hela rapporten från Svenskt Näringsliv hittar du på deras hemsida.