Restriktionerna som återinförs för att minska spridningen av omikron-varianten av covid, riskerar att ytterligare försämra leveranskedjorna. Restriktionerna som återinförs för att minska spridningen av omikron-varianten av covid, riskerar att ytterligare försämra leveranskedjorna.

Transportorganisationer varnar:

Restriktioner för omikron-varianten stor risk för leveranskedjorna

Världsledarnas reaktioner på Omicron-varianten ställer transportarbetare och den globala försörjningskedjan inför en större risk för kollaps, varnar internationella transportorganisationer och fackföreningar som representerar väg-, flyg- och sjötransporter.

Gränsöverskridande transportarbetare inklusive sjöfolk, flygbesättning och chaufförer, måste kunna fortsätta att utföra sina jobb och korsa gränser utan alltför restriktiva reseregler för att hålla redan svajiga försörjningskedjor i rörelse.

IATA, International Air Transport Association, ICS, International Chamber of Shipping, IRU, International Road Transport Union och ITF, International Transport Workers’ Federation, har gemensamt uppmanat regeringarna att inte återinföra gränsrestriktioner som ytterligare begränsar friheten för internationella transportarbetares rörelser. Man pekar på att lärdom måste tas från de senaste två åren.

En vecka efter att Världshälsoorganisationen (WHO) utsåg den nya omikron-stammen av covid-19 som en ”variant av oro”, har minst 56 länder återinfört olika grader av reserestriktioner.

Transportbranschen, som representerar mer än 20 biljoner dollar av världshandeln årligen och 65 miljoner globala transportarbetare över hela försörjningskedjan, kräver ett slut på regeringarnas förhastade och splittrade syn på reseregler. Det dags för statschefer att lyssna på branschledare och arbetare genom att vidta beslutsamma och samordnade åtgärder tillsammans för att lätta på belastningen på försörjningskedjan och stödja en utmattad global transportarbetarkår under den hektiska semesterperioden.

Transportorganen uttrycker frustration över att regeringar avstod från de tydliga steg som utfärdades till världens ledare i september för att:
Garantera fri och säker rörlighet för transportarbetare
Prioritera transportarbetare för att få WHO-erkända vacciner
– Att anta varaktiga rese- och hälsoprotokoll som utvecklats av industrin för sjöfolk, förare och flygbesättningar, som godkänts av WHO, ILO, IMO och ICAO
Att skapa globalt harmoniserade, digitala, ömsesidigt erkända vaccinationsintyg och processer för att visa hälsobehörighet (inklusive vaccinationsstatus och covid-19-testresultat), som är avgörande för att säkerställa att transportarbetare kan korsa internationella gränser
Öka den globala vaccintillgången med alla medel som står till vårt förfogande för att påskynda återhämtningen av våra industrier