1,4 miljoner bilförare ser sämre i mörker

1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker, det medför en ökad risk för olyckor i den hårt belastade jultrafiken. När cirka 2 miljoner bilförare ger sig ut på vägarna i jultrafiken ökar riskerna för olyckor. Mörker och luriga väderförhållanden gör det svårare att se och köra. Synbesiktningen 2021, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, tipsar om hur bilresorna kan bli säkrare och hur man bäst förbereder sig.

Vi har tidigare berättat att den årliga ”synbesiktningen” startade i oktober månad i år och resultatet kan betraktas som nedslående då motsvarande 1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker.

Detta, tillsammans med statistik från Bilprovningen som pekar på att upp till en halv miljon personbilar kan ha bristande belysning, gör att riskerna i trafiken ökar under jul.
– Det finns många saker att tänka på för att öka säkerheten i trafiken, men grunden är att se till att du som förare och ditt fordon är i bästa möjliga kondition. Synbesiktningen 2021 visar att så många som cirka 670 000 bilister i Sverige har en olaglig syn vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort.

Dessutom upplever 1,4 miljoner bilförare att de ser sämre i mörker.
– Synen försämras gradvis och det är svårt att själv upptäcka synförsämringar. Därför rekommenderar vi alltid att kontrollera synen vartannat år, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar genom åren, visar att den vanligaste anledningen till underkännande är brister i kommunikationssystem såsom strålkastare och lyktor. Historiska siffror pekar på att närmare en halv miljon personbilar kan ha felaktig belysning och därmed utgöra en säkerhetsrisk i jultrafiken.
– Det finns många saker man kan kontrollera och åtgärda själv innan avresa både för fordonet och för sig själv. Här är sju bra och enkla tips för en säkrare trafikhelg i jul, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Sju tips för att se och synas i trafiken.
1) Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet.
Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
2) Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. : Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
3) Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar.
Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
4) Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
5) Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar.
Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
6) Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar.
Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
7) Reflexer: Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021
10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert
89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare
73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest.

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-22 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Glasögon Mörkerseende Synbesiktningen Synoptik Trafiksäkerhet