Foto: Mercedes-Benz, arkiv

Taxiförbundet kritiskt till att tyngre eldrivna ”lättlastare” ratas av Transportstyrelsen

Idag uppvaktar Svenska Taxiförbundet tillsammans med Region Stockholm och Svensk Kollektivtrafik regeringen om förslaget att skapa en ny fordonsklass mellan 3,5 och 4,25 ton där B-körkort ska vara tillräckligt. En möjlighet som EU har öppnat upp för, men som Transportstyrelsen inte verkar se som möjligt att genomföra i Sverige – trots att flera andra EU-länder redan har gjort det.
”Arkitekten” bakom EU:s undantag, EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) är förvånad.
- Sverige brukar allt som oftast införa hårdare miljöregler än vad EU kräver, men här lägger man i backväxeln.

Idag den 30 november uppvaktar Svenska Taxiförbundet tillsammans med Region Stockholm och Svensk Kollektivtrafik regeringen om förslaget att skapa en ny fordonsklass mellan 3,5 och 4,25 ton där B-körkort ska vara tillräckligt. Att transporten dessutom bidrar till en reducerad miljöpåverkan om den utförs med elbil torde vara ett fullgott skäl att se till att regelverk i övrigt följer med i utvecklingen.

Med nuvarande regler får taxifordon för åtta personer och rullstolsbuss som är registrerade som personbil köras med B-körkort. När dessa fordon blir eldrivna kommer de att väga över 3,5 ton och den nya viktklassen kräver då att föraren innehar ett C-körkort.
– En ny fordonsklass mellan 3,5 och 4,25 ton för förare med B-körkort är nödvändig för att de samhällsviktiga särskilda persontransporterna ska kunna växla över till eldrift, säger Fredrik Wallén, ordförande för Region Stockholms Färdtjänstnämnd.

– Färdtjänsten, och motsvarande offentligt finansierade resor, bör få möjligheten att leda utvecklingen mot en fossilfri biltrafik.

I ett pressmeddelande skriver Taxiförbundet att Transportstyrelsen tyvärr har föreslagit regeringen att inte utnyttja undantagsmöjligheten i EU att förare med B-körkort ska få framföra lätta lastbilar upp till 4,25 ton om dessa drivs av el eller gas.

Andra länder inom EU har tagit vara på möjligheten att nyttja dessa regler, men den svenska tillståndsmyndigheten förefaller inte att vilja göra detta.

Arkitekten bakom undantagsmöjligheten från EU är EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD). Han ställer sig frågande till Transportstyrelsens ställningstagande.
– Myndigheten menar bland annat att det skulle vara svårt för polisen att avgöra om ett fordon drivs av el eller inte. Jag tror faktiskt inte att en polis har det problemet. Har man kompetens att väga ett fordon så är man troligtvis tillräckligt tekniskt begåvad att avgöra om det sitter en elmotor i fordonet, menar Lundgren.

Peter Lundgren förklarar att EU:s intentioner med att ge medlemsländerna möjlighet att höja totalvikten på elbilar är tydligt formulerade.
– Det handlar inte om att höja totalvikten på husbilar som jag har hört att några tycks tro, säger han.

– Här hade man en lysande möjlighet att ersätta bensin- och dieseldrivna 3,5-tonnare med ett betydligt miljövänligare alternativ, men Sverige lägger alltså in backväxeln. Det förvånar mig eftersom Sverige allt som oftast inför hårdare miljöregler än vad EU kräver. I EU är vi kända för det och det kallas ”gold plating” (överimplementering, reds anm) i parlamentet, avrundar Peter Lundgren.

Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Bawer Coskun menar att tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor inte ska drabbas på grund av att regelverket inte följer med när fordonen blir tyngre som en konsekvens av elbilsbatterierna.
– Problemet blir än större då det idag råder stor brist på förare, inte minst med behörighet för C-körkort, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-30 10:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering EU Region Stockholm Svensk Kollektivtrafik Svenska Taxiförbundet Totalvikt