Stort felsteg att ge Cementa tillstånd

Den 18 november gav regeringen Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite till årsskiftet 2022, trots att det bryter mot grundlagen och kan få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen på Gotland. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
– Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger hon.

Det var i juli i år som Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland. Motiveringen var att det underlag som bolaget lämnat in hade ”så väsentliga brister” att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”.

Trots det röstade samtliga partier i riksdagen i september – efter larm från näringslivet om cementkris, tvärbroms för industrin och massarbetslöshet – igenom en skräddarsydd lagändring för Cementa. Lösningen är den nya ”Lex Cementa” som regeringen nu använt för att ge bolaget förlängt tillstånd.

Expertmyndigheter har varit starkt kritiska och pekat på kalkbrytningens risker för Gotlands vattenförsörjning och känsliga naturområden. Tunga juridiska instanser som Lagrådet anser att det nya kapitlet i miljöbalken strider mot regeringsformen och kan skada ”tilltron till det svenska rättssystemet”.

Dessutom ser problemet med kalkbrist ut att redan vara löst. Cementa har redan tecknat avtal med Nordkalk, som ligger 15 kilometer från Slitefabriken, om att leverera tillräckliga mängder kalksten för att försörja Sverige med cement i sex år.
– Med den informationen faller hela behovet av undantagslagen, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen kommer nu att ansöka om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en rätt som miljöorganisationer och privatpersoner har enligt Århuskonventionen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Oscar Alarik säger att man bedömer sig ha goda utsikter att få beslutet upphävt med tanke på de allvarliga riskerna för både miljön och rättssäkerheten.
– Gör vi inget riskerar vi att detta öppnar upp för att andra företag också ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och bedriva miljöskadlig verksamhet, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-29 13:00
Kategori: Krönika
Taggar: Cementa Grundvatten Kalkbrytning Massarbetslöshet Miljö Näringsliv Naturskyddsföreningen SNF transporter