Mässdags – med inriktning på elektrifiering av tunga fordon

eComExpo är mässan för fossilfria transporter på väg. Huvudinriktningen är elektrifiering av tunga fordon och andra nyttofordon. Mässan, som hålls i Arlandastad i april nästa år, kommer att genomföras med 2030-sekretariatet. Därmed breddas inriktningen till alla nyttofordon som använder el eller alternativa bränslen och som bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Målet för 2030:s insats är att skapa en konkret strategi för transportnäringen.
- eComExpo attraherar de tyngsta rösterna i det nödvändiga omställningsarbetet, säger Anna Fägersten, projektledare för eComExpo.

Under den första dagen kommer 2030-sekretariatet att genomföra en konferens med fokus på nyttofordon. syftet är att skapa en bredd på alla alternativa drivmedel och dessutom en politisk koppling.
– Omställningen går inte tillräckligt fort när det gäller tunga fordon och nu är det bråttom, säger Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet. Vi behöver alla tillgängliga alternativ för att fasa ut de fossila drivmedlen. Samverkan gör dem starka och tillsammans kan vi bli effektivare. Därför ser vi en stor styrka i att delta som partner i mässan och bredda perspektiven.

Elektrifiering räcker nämligen inte för att lösa problemen. 2030-sekretariatet arbetar för alla alternativa drivmedel som hjälper till att få ner utsläppen.
– Vi tror på en mångfald av lösningar, något som många aktörer redan idag jobbar med, säger Jakob Lagercrantz.

Det handlar delvis om elektrifiering, men även biodrivmedel, HVO, RME och etanolbaserade ED95. Biogas används redan och även vätgas kan bli aktuellt. Positivt är att nära nog alla transportaktörer med självaktning jobbar för och med ett eller flera alternativ redan idag. Men gäller det att få upp takten.

Under 2030-sekretariatets endagskonferens ska bland annat tio rundabordssamtal genomföras. Dessa samlar politiska representanter, branschfolk och väl utvalda sakkunniga. Bland annat kommer Schweiz att lyftas med bra exempel på omställning av tunga fordon.

Tekniken finns, kunnandet finns och egentligen vet man vad som bör göras. Rundabordssamtalen ska utmynna i en konkret klimatstrategi för transportnäringen. Här är det viktigt att de politiska representanterna finns med. En strategi måste fungera politiskt. Ekonomiska styrmedel och stimulanspaket får inte ställas mot andra verksamheter i samhället som måste budgeteras. Klimatstrategin för transportmarknaden måste också fungera just på denna marknad, förklarar arrangören i ett pressmeddelande.

– Vår avsikt är inte att sätta upp något mål som är en parallell till Parisavtalet eller regeringens mål. Klimatplanen för transportnäringen ska konkret ange vad vi ska göra i dag, i natt och i morgon, avslutar Jakob Lagercrantz.

Anna Fägersten tillägger:
– Nu går vi gemensamt från ord till handling. Tillsammans med 2030-sekretariatet ska vi maximera synergierna.

Målet är att man som besökare lämnar mässan med ett know-how kring hur vi konkret går från ord till handling och att vi tillsammans har skapat en svensk klimatstrategi för nyttofordon.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-04 08:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Arlandastad eComExpo Miljö