Foto: Genré.

Kina ransonerar diesel – hela världen drabbas

I världen pågår en redan svår frakt- och leveranskris som nu kan bli ännu värre i och med att Kinas tankstationer ransonerar diesel för lastbilar.

Kina har nu börjat att ransonera diesel trots att bränslekostnaderna stiger och världen tyngs av en leveranskris. Detta rapporterar BBC om i en artikel av Dagens PS.

Analytiker menar att Kinas ransonering av diesel kan leda till att den globala leveranskrisen blir värre.

Dieselbristen tycks påverka transportföretag som transporterar varor avsedda för marknader utanför Kina, enligt Mattie Bekink, Kinachef vid Economist Intelligence Unit.

I takt med att världen öppnar upp efter pandemin ökar även efterfrågan på varor och det uppges vara den främsta orsaken till att fraktkrisen har uppstått.

På många tankstationer runt om i Kina får lastbilar nu endast tanka 100 liter diesel åt gången vilket motsvarar cirka 10 procent av vad tanken rymmer. Inom vissa områden tillåts lastbilar tanka fullt om man betalar extra – cirka 300 yuan vilket motsvarar ungefär 400 kronor. På andra ställen kan lastbilar inte alls tanka.

Ransoneringen blir en bromskloss som försvårar för den viktiga transportnäringen. Lastbilarna transporterar exempelvis gods till fraktfartygen i Kinas hamnar som i sedan skeppar godset till olika länder i världen.

Sedan tidigare pågår en energikris i Kina då det saknas kol och naturgas vilket lett till att fabriker tvingats stänga och hushållen drabbas av återkommande strömavbrott.

Enligt Aidan Yao, ekonom i Asien för AXA Investment Managers, kan inte utbudet av diesel möta efterfrågan och därför rusar priserna i taket. Även EU och Storbritannien hör till områden med liknande situation. I Kina är dieselpriserna idag de högsta sedan 2014.

Analytiker bedömer att de två jätteländerna Kina och Indien, som också har kol- och naturgasbrist, kommer att tvingas byta energislag till olja för att klara kraftproduktion och uppvärmning till befolkningen och industrin.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-01 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselbrist Dieselransonering Gods Kolbrist Lastbilar Transport Transportföretag