Grovt rattfull fick mildare straff efter sen lagföring

Tingsrätten dömde år 2018 en bilförare till en månads fängelse för att i juli 2017 ha ertappats med att köra grovt rattfull. Föraren överklagade domen men när hovrätten skulle pröva ärendet, drog det ut på tiden. Detta tar nu Högsta domstolen fasta på och mildrar straffet för bilföraren – som vid tillfället då han blev stoppad av polisen hade en uppmätt alkoholkoncentration i blodet om 1,82 promille.

Vid två tillfällen ställdes huvudförhandlingarna i hovrätten in – en gång på grund av att kallade vittnen inte inställde sig och en gång på grund av sjukdom.

Hovrätten fastställde sedermera tingsrättens dom, detta den 21 oktober 2020.

På tok för lång tid efter händelsen menar Högsta domstolen, som ändrar det utdömda straffet till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst 50 timmar.

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnader och befriar föraren från skyldigheten att till staten återbetala kostnad för den offentlige försvararen.

Högsta domstolen menar i sin dom att tiden för lagföring i tre instanser, tillsammans med andra omständigheter kring den tilltalades person, har medfört att villkorlig dom i förening med samhällstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd.

När straff mäts ut för ett brott ska domstolen bland annat beakta om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet begicks (sen lagföring).

Högsta domstolen har bedömt hur detta ska göras när det gäller brottet grovt rattfylleri, som normalt skulle ha lett till fängelse i en månad. Högsta domstolen har bedömt att en tidsutdräkt om cirka fyra år mellan brottstidpunkt och slutlig dom i ett mål om grovt rattfylleri får betraktas som en ovanligt lång tid för lagföring, menar Högsta domstolen.

Detta kan beaktas i ljuset av andra omständigheter som talar emot ett fängelsestraff vid valet av påföljd även om handläggningen sedd som en helhet medfört att en prövning kunnat ske utan att den tilltalades rätt till prövning inom skälig tid har kränkts, skriver Högsta domstolen i sin dom.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-16 14:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Grovt rattfylleri Högsta domstolen Rättsfall