Till vänster Peter Lundgren (SD) och till höger Johan Danielsson (S).

EU röstade JA till att införa minimilöner

Sveriges regering har sedan länge stått upp för att några minilöner inom EU inte ska införas. Den ”svenska modellen” där fackföreningar, arbetstagare och arbetsgivare förhandlar om löner ska kvarstå. Peter Lundgren (SD) säger att detta är en tragisk dag för svensk arbetsmarknad och Johans Danielsson (S) sätter tilltron till att EU-parlamentet i sin helhet ska rösta ner förslaget.

Igår den 11 november vann minilöner inom EU gehör i EU:s råd. Detta är något Europaparlamentariker Peter Lundgren (SD) är besviken över.
– Det är en tragisk dag för svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen fungerar utmärkt och borde vara ett föredöme för andra länder, men tyvärr så har arbetsmarknadsutskottet i EU nu röstat för att införa minimilöner. Vi kan fortfarande hoppas på att den slutliga omröstningen i Strasbourg röstar nej, men vi vet alla att det tyvärr kommer att röstas ja. Både jag och mina svenska kollegor har gjort vårt bästa för att rädda den svenska modellen. Vi kan hoppas på att de nu ser att deras europeiska kollegor från (S), bara vill ha en modell som ska passa alla och accepterar inte några undantag eller nationell suveränitet, säger Peter Lundgren (SD).

Även Europaparlamentarikern Johan Danielsson är besviken. Av de tolv som kunde rösta, röstade Helen Fritzon (S) nej till detta och representerar därmed samtliga svenska Europaparlamentariker i frågan.

Flera svenska Europaparlamentariker var på plats under omröstningen, varför syns inte era namn tillsammans med Helena Fritzons namn i rösterna mot detta förslag?
– Endast en av tolv socialdemokrater på plats fick rösta., säger Johan Danielsson, MEP för (S).

Danielsson berättar att även Helen Frizons föredragning om ett undantag från minilöner för länder som har kollektivavtalsförhandlingar avslogs. Samtidigt har vi dokument som visar att Fritzon skrev under ett avtal om just införandet av minilöner.
– Där förespråkar man miniinkomst, inte minilön och det är något man sagt skulle kunna göras istället för minilön. Det vill säga lägsta nivå för socialbidragsnormen i respektive länder. Och det hotar inte facket och arbetsgivarna som reglerar lönerna självständigt, säger Johans Danielsson.

Om en minimilön skulle gå igenom i EU, skulle det inte innebära att svenska löner närmar sig Östeuropeiska nivåer?
– Ja, om vi skulle få samma minilöner inom EU blir det nog så. Som det här förslaget är utformat, tror jag dock inte att det skulle innebära att vi imorgon måste ändra lagarna i Sverige. Det stora hotet från den här lagstiftningen skulle vara mer på längre sikt genom att vi bjuder in EU-domstolen att avgöra vad som är en skälig lön, vad som är en behörig fackförening och om det finns konkurrerande avtal som ska tillämpas, alltså sådant som fack och arbetsgivare sköter själva utan politisk inblandning och som vi definitivt inte vill ha in i EU-domstolen. Det ser jag som en risk, säger Johan Danielsson.

Tror du att den svenska modellen kan överleva i detta klimat?
– Jag tror att vår svenska modell kommer att kunna fortleva och jag tror fortfarande att vi ska kunna undanröja hotet från denna lagstiftning så att det inte får några konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Det är min bestämda uppfattning, att vi ska lyckas med det, säger Johan Danielsson.

Vi utvecklar ämnet än mer, tillsammans med förtydligande dokument, i ett kommande nummer av den redaktionella tidningen av Proffs.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-12 12:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Den svenska Modellen EU Miniinkomst Minilöner Socialbidrag Socialdemokraterna Sverigedemokraterna