En polsk förare har lagt upp strängar med amfetamin som åklagaren menar skulle användas under färd. Martin Persson välkomnar förslag om skärpta straff. Foto: Tullverket.

Skärpta straff kan stoppa drogpåverkade yrkeschaufförer

Tullverket möter allt fler drogpåverkade chaufförer vid gränsen. Dessvärre måste de ofta släppas eftersom deras brott inte betraktas som grovt. Därmed kan de rulla vidare på de svenska vägarna med sina tunga fordon och utgöra en livsfara för andra trafikanter. Därför vill Tullverket nu se en översyn av lagstiftningen så att drograttfylla betraktas som ett grovt brott när chauffören kör ett tungt fordon.

Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning, säger att en 20 ton tung lastbil som körs av en drogpåverkad chaufför är en potentiell dödsfälla. I de fall olyckor inträffat är det ofta med mycket allvarlig utgång.
– Utgångsläget borde vara att det betraktas som ett grovt brott att köra ett tungt fordon drogpåverkad. Då kan chaufförerna frihetsberövas och hållas borta från vägarna, säger han.

2019 inledde Tullverket 59 förundersökningar om drograttfylla. Förra året hade antalet ökat till 86. Endast i några fall har påföljden blivit fängelse, men det rör sig överlag inte om några längre fängelsestraff. Ofta stannar det vid strafföreläggande eller villkorlig dom.

Att lagstiftningen inte ger stöd för att betrakta drograttfylla som ett grovt brott vid framförande av tyngre fordon, är ett problem. Tullverket kan inte frihetsberöva drogpåverkade chaufförer på plats – en åtgärd som omedelbart skulle hindra dem från att åka vidare på de svenska vägarna.

Ofta handlar det om utländska chaufförer som arbetar under usla förhållanden, fortsätter Martin Persson.
– Vår bild är att många av dem tar narkotiska preparat för att orka med långa körtider. Om påverkade chaufförer frihetsberövas skulle deras uppdragsgivare troligen se till att de inte kör påverkade. Inget fraktföretag vill att deras ekipage ska bli stående eftersom det kan vara mycket kostsamt, säger han

Behovet av skärpta straff för drograttfylla förs fram i Tullverkets remissvar på utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Utredningen föreslår att Tullverket ska få utökade möjligheter att göra salivprov och ögonundersökning, även utan misstanke om drogpåverkan.

Förslaget välkomnas av Martin Persson.
– Det skulle möjliggöra för oss att stoppa fler drogpåverkade chaufförer. Tillsammans med en skärpning av straffen för drograttfylla skulle vi kunna göra mycket mer för att förhindra att livsfarliga ekipage rullar på våra vägar, avslutar Martin Petersson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-29 09:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Amfetamin Drograttfylla Kör- och vilotider Lastbilschaufför Rattfylla Straffskärpning Tullverket Vägtransporter