Och sedan då???

Näven i bordet – sen då?

Innan sommaren skrev 2030-sekretariatet om att domstolar världen över slår näven i bordet och tar regeringar i örat för att de inte följer nationella klimatåtaganden. I augusti får de än mer bevis på hur akut situationen är i en delrapport inför FNs klimatpanels sjätte samlingsrapport. De politiska reaktionerna var förvånansvärt ljumma. "Ja det är mycket allvarligt, vi arbetar på detta" fick vi höra medan översvämningar och skogsbränder härjade på vår jord.

2030-sekretariatet frågar sig var känslan av att det brådskar finns. De fortsätter; Vi har lösningar, vi har aktörer som vill satsa. Det finns ingen brist på pengar, det ser vi inte minst i sammanräkningen av årliga kostnader för USA:s engagemang i Afghanistan. Tidningen Forbes anger att konflikten har kostat 300 miljoner dollar per dag i två decennier. Till detta kommer det fruktansvärda mänskliga lidandet.

Visst behöver vi satsa på ny teknik som att hitta sätt att plocka ner koldioxid från atmosfären (Carbon Capture Utilization and Storage) och ta fram nya drivmedel med låg klimatpåverkan. Men vi får inte glömma här och nu. Att vi måste använda den teknik som finns färdig, som används idag. Till synes enkla lösningar som ger enorma resultat.

– Låt nästa bil bli en el- eller biogasbil.
– Kör existerande bilar på biobränsle.
– Gör er av med andra bilen om den inte behövs.
– Se om det går att arbeta hemifrån ett par dagar i månaden – bara detta minskar pendling med 10 procent
– På arbetsplatsen, varannat möte digitalt? Eller i den omfattning det passar just er.
– Lyft in mångfalden i mobiliteten; tag bilen till pendeltåget och vidare med buss. Kanske mikromobilitet den sista sträckan. Sätt inte de goda alternativen mot varandra.

I WSP nya mobilitetsstudie, tror 80 procent av de tillfrågade som hade möjlighet att jobba på distans, att de att de skulle göra detta någon dag i veckan i framtiden. 52 procent trodde på digitalt arbete 2-3 dagar i veckan. Det visar att förändringar är möjliga. Om vi alla bidrar ger det enorma effekter.

Detta kan vi göra redan idag – för att det brådskar!

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-02 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: "030-sekretariatet CO2 Forbes Här och nnu Klimat Miljö WSP