Kuehne+Nagel i samarbete med Atomler för snabbare logistiklösningar för återvunnet plastmaterial

Kuehne+Nagel inleder ett samarbete med Atomler för att bidra till utvecklingen av snabbare logistiklösningar och prissättning för återvunnet plastmaterial. I takt med att efterfrågan på återvunnet plastmaterial ökar, ökar även kraven på snabbare ledtider på fraktpriser för beslutsfattare. Kuehne+Nagel ligger i framkant med digitaliseringen av transportindustrin genom att investera i forskning och teknik som bidrar till transparens, hållbarhet och effektivitet till leveranskedjor över hela världen.

Genom att ingå ett partnerskap, kan Atomler och Kuehne+Nagel arbeta tillsammans för att uppnå snabbare ledtider på fraktpriser och därmed ta ytterligare ett steg mot målet att göra hållbar logistik mer tillgänglig för fler företag.

Atomler är ett svenskt tech startup baserat i Stockholm. I maj 2021 lanserade Atomler sin digitala plattform som förenklar handeln med återvinningsbara plastråvaror mellan företag. Atomler erbjuder tillverkare av plastförpackningar och materialkvarnar ett verktyg där de kan hitta, få kontakt med och kommunicera med nya affärspartners. Målet är att öka återvinningsgraden genom att minska mängden material som går till deponier eller till förbränningsanläggningar.

Johannes Schill är CTO och medgrundare till Atomler och säger att en kärnfråga har varit den tid det har tagit att beräkna kostnaden för frakt av materialet. Förhandlingar kan inte ens starta utan en indikation på det totala materialpriset, säger han.

Kuehne+Nagel ingår ett samarbetsavtal med Atomler med det gemensamma målet att uppnå snabbare ledtider på fraktpriser, så att kunder kan få offerter på mindre än en timme via Atomlers tjänst istället för att behöva vänta i dagar. Samarbete, innovation och ökad medvetenhet är nyckeln till att utveckla nya lösningar som både ökar återvinningsgraden och samtidigt driver digitaliseringen av transportindustrin framåt. Kuehne+Nagel har en holistisk, samarbetsfrämjande och flexibel approach till logistik som utmanar transportbranschens status quo.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-07 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Atomler Digitalisering Fraktpriser Kuhne+Nagel Logstikkedja Miljö Plaståtervinning