Girteka har klarat GDP-granskningen för farmaceutiska transporter

För att få transportera farmaceutiska produkter, ställs hårda krav. Girteka Logistics har nu klarat den femte årliga Good Distribution Practice (GDP) med 96,45 procent efter en oberoende granskning. Certifikatet gör det möjligt för företaget att fortsätta transportera farmaceutiska produkter till sina kunder vilka är en viktig del av företagets verksamhet.

För att få certifieringen, krävs att transportören uppfyller minikraven för att säkerställa att de farmaceutiska produkternas kvalitet bibehålls under hela leveranskedjan.

Enligt slutrapporten klarade Girteka Logistics 112 av kraven för att förvärva certifikatet. Enligt slutsatsen var poängen ”utmärkt och inga ytterligare åtgärder, exempelvis en avvikelserapport (NCR), behövs, vilket gör att Girteka Logistics är helt i linje med GDP-kraven. Att uppfylla kraven med 96.43 procent, är en förbättring mot förra årets 94,33 procent.

Certifikatet utgör grunden för att inte bara transportera, utan också lagra läkemedel för människor och djur. Enligt EU:s riktlinjer säkerställer överensstämmelse med GDP att de läkemedel som transporteras är godkända för användning och alltid lagras under rätt förhållanden, inklusive under transportprocessen. Dessutom måste kontaminering undvikas och rätt produkter måste nå rätt plats inom en tillfredsställande period.

Det är viktigt att en oberoende part certifierar och verifierar att Girteka Logistics sätt att distribuera läkemedel överensstämmer med GDP och säkerställer att företaget kan erbjuda sina kunder rätt villkor för att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på läkemedelsprodukterna medan de transporteras på väg.

Av Girteka Logistics FTL- (full truck load) transporter omfattas mer än 4 procent av farmaceutiska produkter. Företaget har idag 9 0000 fordon och cirka 20 000 anställda i Europa, Skandinavien och CIS-länder.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-22 09:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Certifikat Farmaceutiska Produkter FTL GDP Girteka Logistics Läkemedelstransporter Transport Vägtransport