Efter vältolyckan på E4 är åklagaren säker på att mannen döms

Förutom att mannens och kvinnans blodprov uppvisar flera kemikalier i blodet, påträffas det på bådas kroppar flera olika olagliga droger. Mannen och kvinnan har erkänt sig skyldiga till samtliga åtalspunkter. Dock tillkommer att mannen använt flera förarkort och det som satt i färdskrivaren vid olyckan, var inte hans eget. Detta, liksom hastighetsöverträdelsen varav högsta noterad hastighet är 132 km/h, är något åklagaren menar att Transportstyrelsen måste titta närmare på.

Vi har tidigare berättat om trailerekipaget som välte på E4 nära Gränna. I den senaste artikeln är åklagare Klas Hellgren i Jönköping nära nog säker på att att det skulle väckas åtal mot både mannen och kvinnan som är hemmahörande i Polen och som fanns i fordonet då det välte. Båda personerna anhölls den 24 augusti. Misstankegraden är den högre ”på sannolika skäl misstänkta för…”.

Mannen har sedan händelsen varit fortsatt häktad, men domare Amanda Rörby beslutade att försätta kvinnan på fri fri fot i väntan på den fortsatta utredningen. Detta var åklagare Klas Hellgren mycket kritisk till då beslutet fattades.
– Jag kommer inte att kunna slutföra förundersökningen eftersom jag måste kunna delge henne ett analysbesked innan jag kan gå vidare. Det blir alltså straffritt att komma hit och begå narkotikabrott av normalgraden på grund av domarens agerande i detta fallet, sade Klas Hellgren då.
Nu konstaterar han att kvinnans advokat är behjälplig med att ärendet ska få en rättslig prövning.

Igår den 9 september väcktes åtal mot både mannen och kvinnan. Åtalet lämnades samtidigt in till tingsrätten. Vi frågar Klas Hellgren om hur situationen ser ut just nu.
– Kvinnan har en advokat och i samråd med denna har kvinnan medgett att hon är villig att medverka i förhandlingarna via en internetuppkoppling från Polen. Jag är positiv till att advokaten är behjälplig i att få rättssystemet att fungera, men även kritisk till att den åtalade kvinnan inte personligen vill närvara. Med ett eventuellt straff som inbegriper fängelse, är det möjligt att hon senare inte infinner sig för att avtjäna sitt straff, säger Klas Hellgren.
Preskriptionstider för olika brott, dess vara eller icke vara, är något som just nu diskuteras i riksdagen.

Både kvinnan och mannen åtalas för att ha innehaft, förutom det som fanns i blodanalysen, även 13,5 gram amfetamin, 10,3 gram cannabis samt 0,45 gram ecstacy.
– I samband med dessa brott finns en nolltolerans – antingen är man ”ren” eller så är man det inte, säger Klas Hellgren
Paret har tillsammans och i samförstånd medgivit fyndet.

Kvinnan åtalas för ringa narkotikabrott (för eget bruk, red. anm.) samt narkotikabrott av normalgraden. Dessa brott hamnar i kategorin ”artbrott” som i första hand ska leda till fängelsestraff. Varje fall är unikt och utan att föregå tingsrättsförhandlingarna, kan detta brott för kvinnan ge 2-4 månaders fängelse, säger Klas Hellgren.

För mannens del är straffprognosen tyngre. Det handlar om grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och narkotikabrott av normalgraden. Åklagaren hävdar att mannen visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv. Innan ekipaget ramlade ner på E4:ans mötande körbana, hade cirka 80 meter vägräcke körts ner. Ovanpå detta stängdes E4 av i cirka 31 timmar då diesel läckt ut i mark och vatten.

Ekipaget hade färdats i för hög hastighet varav den noterade topphastigheten är 132 km/h.
– Dessutom hade mannen förutom sitt eget, ytterligare tre förarkort som alla använts. Det förarkort som satt i vid händelsen var inte mannens eget. Dock fanns det inget att anmärka på respektive förarkorts kör- och vilotider, men det är troligtvis det som är syftet med att ha flera förarkort – att det ska se rätt ut. Det här är något Transportstyrelsen måste titta vidare på och tala med åkeriet om för att få bekräftelser om hur fordonet körts eftersom det inte ingår i det åtal vi nu väckt, säger Klas Hellgren.

Vad kvinnans straff resulterar i kan Klas Hellgren enbart sia om, men någon påföljd blir det.
– Vad mannen beträffar är jag 100 procent säker på att det blir en fällande dom, inte minst för att han har erkänt alla åtalspunkterna, avrundar Klas Hellgren.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-10 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Transscandinavian Logistics AB