Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

50 lastbilar blir en pråm

Nu står det klart hur bergmassorna från tunnelbanans utbyggnad mot Nacka och Söderort ska transporteras från Blasieholmen. I stället för 50 lastbilar per dag kommer en pråm varannan dag att transportera bergmassor via sjövägen. Totalt ska 600 000 ton bergmassor transporteras.

I takt med att tunnelbanan byggs ut och dras vidare från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort, ska mer än 600 000 ton bergmassor transporteras bort.
– Det kräver ett transportsätt som inte bara klarar av mängden bergmassor utan också värnar om miljön, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Vad som annars skulle bli 50 lastbilar per dygn, blir nu i stället en pråm vartannat dygn.
– Med detta bygger vi tunnelbana med både omtanke om skattebetalarnas pengar, närmiljön, miljön i stort och framtiden, säger Kristoffer Tamsons.

Just nu pågår bygget av den nya tunnelbanan under centrala Stockholm. Totalt 18 nya stationer och tre mil nya tunnlar och spår ska kommande år se dagens ljus. Detta i den första och största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år.

Under Blasieholmen finns en arbetstunnel där grävmaskinerna är i gång. Sprängningarna drar i gång i november. Härifrån ska cirka 600 000 ton bergmassor transporteras bort när tunnelbanan dras vidare från Kungsträdgården och söderut mot Nacka och Söderort.

Mängden bergmassor skulle kräva omkring 50 lastbilar per dag och för att hitta en transportmöjlighet som är bättre för närmiljön liksom för miljön i stort har Region Stockholms Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana genomfört tester. Nu har Region Stockholm och Stockholms stad kommit överens om att gå vidare med testets resultat och använda pråm via sjövägen som transportmedel av de 600 000 ton bergmassorna.

Pråmen med bergmassorna kommer att bogseras från Nybrokajen vid Blasieholmen till Loudden, där Stockholms stad kommer att använda massorna i sina projekt i närområdet. Sprängningarna börjar i november och från årsskiftet kommer ungefär en pråm varannan dag att fyllas med bergmassor och segla mot Loudden.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-29 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bergmassor Miljö Moderaterna Pråm Sjöfrakt SL Stockholm Tunnelbana Vätransport